Grad Rijeka će temeljem svog Socijalnog programa zaprimati zahtjeve umirovljenika za novčanu pomoć u 2018. godini i zahtjeve starijih osoba bez osobnog prihoda za novčanu pomoć u 2018. godini.

Od ponedjeljka, 18. prosinca 2017. godine, do petka 19. siječnja 2018. godine Grad Rijeka će temeljem svog Socijalnog programa zaprimati zahtjeve umirovljenika za novčanu pomoć u 2018. godini i zahtjeve starijih osoba bez osobnog prihoda za novčanu pomoć u 2018. godini.

Gdje se predaju zahtjevi?

Svi zahtjevi će se zaprimati radnim danom od 8.30 do 15.30 sati, u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5.

Tko može ostvariti novčanu pomoć?

Mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti umirovljenik/ca s mirovinom do 1400 kuna.

Koju dokumentaciju treba prikupiti?

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje tog oblika pomoći je sljedeća:

 • obrazac zahtjeva br. 5 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili na internetskim stranicama Grada Rijeke)
 • obrazac izjave stranke br. 5 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili na internetskim stranicama Grada Rijeke)
 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (na uvid)
 • osobna iskaznica osobe za koju se traži pomoć (ako nije i podnositelj zahtjeva) (preslika)
 • potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka osobe za koju se traži pomoć
 • zadnji odrezak od mirovine u Republici Hrvatskoj osobe za koju se traži pomoć (prihvaća se i obavijest banke o mirovinskim primanjima) ili
 • potvrda o visini mirovine iz inozemstva osobe za koju se traži pomoć (obvezno priložiti zadnji odrezak od mirovine u Republici Hrvatskoj ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o nekorištenju mirovine u Republici Hrvatskoj)
 • broj tekućega bankovnog računa osobe za koju se traži pomoć.


Kako starije osobe bez osobnog prihoda
 mogu ostvaritit mjesečnu novčanu pomoć?

Mjesečnu novčanu pomoć za starije osobe bez osobnog prihoda može ostvariti osoba u dobi od 65 godina i više, koja nema u (su)vlasništvu nekretninu, osim eventualno one u kojoj stanuje, ne ostvaruje osobni prihod, a ukupan prosječni mjesečni prihod svih članova njezina kućanstva u zadnja tri mjeseca iznosi do 2300 kn za jednočlano kućanstvo, 2900 kn za dvočlano kućanstvo, 3900 kn za tročlano kućanstvo i 5000 kn za četveročlano kućanstvo, a za kućanstva s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700 kuna.

Koju dokumentaciju treba pripremiti?

Potrebna je sljedeća dokumentacija:   

 • obrazac zahtjeva br. 17 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili na internetskim stranicama Grada Rijeke)
 • obrazac izjave stranke br. 17 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili na internetskim stranicama Grada Rijeke)
 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (na uvid)
 • osobna iskaznica osobe za koju se traži pomoć (ako nije i podnositelj zahtjeva) (preslika)
 • potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka osobe za koju se traži pomoć
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o nekorištenju mirovine u Republici Hrvatskoj osobe za koju se traži pomoć
 • broj tekućeg bankovnog računa osobe za koju se traži pomoć
 • potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva osobe za koju se traži pomoć u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike):
  • polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
  • zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • nezaposlen: uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • radno nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
  • umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  • kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke, imaju mogućnost saznati mogu li postati korisnici ovog oblika pomoći.