Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 23. srpnja 2021. nove epidemiološke mjere za područje nekoliko županija, među kojima je i Primorsko-goranska, koje važe do 15. kolovoza 2021., a stupaju na snagu 26. srpnja 2021.

S obzirom na epidemiološku situaciju i povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19 uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Primorsko-goranske i Istarske županije te za područje Grada Novalje, Grada Senja i Općine Karlobag.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke su:

  • zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 50 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom i neće sudjelovati više od 1000 osoba, a za isto su i nadležni stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave i nadležni županijski stožer dali suglasnost
  • javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24,00 sata
  • održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, ako na svečanosti nije prisutno više od 15 osoba
  • ograničavanje broja gostiju koji mogu istovremeno biti u ugostiteljskim objektima iz kategorije „Barovi*1 kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom se uvode nužne epidemiološke mjere kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja dopušten rad, na najviše 1000 gostiju
  • sajmovi i drugi oblici gospodarskih priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi, koji se održavaju na otvorenom prostoru, mogu se održavati samo ako dobiju suglasnosti lokalnog i županijskog stožera
  • sportska natjecanja uz prisustvo gledatelja mogu se organizirati samo ako svi gledatelji i tehničko i organizacijsko osoblje koje je prisutno na natjecanju posjeduju EU digitalne COVID potvrde.

Organizatori javnih događanja i okupljanja iz stavka 1. podstavka 1. ove točke te organizatori održavanja sajmova ili drugih oblika gospodarskih priredbi  obvezni su, najkasnije 7 dana prije održavanja, obavijest o namjeri organizacije takvog okupljanja ili održavanja sajma, odnosno drugog oblika gospodarske priredbe s naznakom mjesta i vremena održavanja te očekivanog broja prisutnih osoba, dostaviti stožeru jedinice lokalne samouprave na čijem području će se takvo javno događanje ili okupljanje odnosno održavanje sajma ili drugog oblika gospodarske priredbe održati te zatražiti prethodnu suglasnost za održavanje.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. kolovoza 2021.

Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

Zabrana se ne odnosi na osobe koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru koje posjeduju važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

Ispunjavane uvjeta za izuzeće od primjene ove Odluke može se provjeriti putem web-stranice https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210 ili na samom graničnom prijelazu.

Ove odluke stupaju na snagu 26. srpnja 2021.