Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, organizira u Centru tehničke kulture novi ciklus besplatnih informatičkih tečajeva na kojima će zainteresirani savladavati osnove informatičkih vještina.

Besplatni informatički tečajevi namijenjeni su umirovljenicima, umirovljenim hrvatskim braniteljima, korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, osobama s posebnim potrebama kao i kućanicama starijim od 55 godina koji imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Ove godine predviđeno je da tečajeve pohađa 85 polaznika. Tečajevi će se održavati u grupama i to u trajanju od 20 školskih sati po grupi, u Centru tehničke kulture, Školjić 6/I kat. Prijave su u tijeku i vrše se do popune grupa i to na telefon 327-155, od 8 – 16 sati, svakog radnog dana.

Osobe koje nakon prijave budu izabrane kao potencijalni kandidati za tečaj trebaju prigodom upisa u tečaj donijeti potrebnu dokumentaciju (dokaz statusa). Polaznici će naknadno (telefonom) biti obaviješteni o početku rada njihove grupe.

Potrebna dokumentacija:

  • umirovljenici moraju priložiti odrezak od mirovine,
  • osobe s invaliditetom jedno od ovih rješenja: rješenje nadležnog tijela o invaliditetu; rješenje nadležnog tijela o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad; rješenje o pravu na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje; rješenje o pravu na osobnu invalidninu i nalaz specijalista o postojanju tjelesnog oštećenja; članska iskaznica udruge osoba s invaliditetom ili teže bolesnih osoba,
  • branitelji moraju priložiti potvrdu nadležnog tijela o statusu branitelja/stradalnika rata,
  • korisnici socijalnog programa Grada Rijeke moraju priložiti rješenje o ostvarivanju prava iz Odluke o socijalnoj skrbi,
  • kućanice (dobna skupina 55 godina i više) moraju donijeti potvrdu HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Grad Rijeka od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana koje je do sada završilo preko 3800 polaznika.