Dom zdravlja Primorsko-goranske županije objavljuje da u utorak, 24.ožujka 2020., na snagu stupa novi raspored rada ordinacija opće/obiteljske medicine, pri čemu će dio timova biti dostupan u ordinacijama, a dio putem telefona i maila.

Korisnici usluga zamoljeni su da fizički dolazak u ordinacije svedu na najmanju potrebnu mjeru, uz prethodni kontakt telefonom.

Preporučuje se da u narednom razdoblju izabrane liječnike opće/obiteljske medicine pacijenti kontaktiraju putem telefonskih linija i e-maila.

Ukoliko liječnik ustanovi kako je potrebno da pacijent ipak dođe u ordinaciju, kontaktirat će tim koji je u zamjeni te ga uputiti na pregled.

Svi kontakti liječnika Doma zdravlja i koncesionara s područja Primorsko-goranske županije nalaze se pod rubrikom KONTAKTI na internetskoj stranici www.domzdravlja-pgz.hr.

Skip to content