Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu.

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju  (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja
Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu   („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/15).

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u dnevnom tisku „Novi List“,  na mrežnim stranicama Ministarstva te na web stranici Grada Rijeke najmanje osam dana prije početka rasprave, sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Rijeke, u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka 51000., na web stranici Grada Rijeke na internetskoj adresi: www.rijeka.hr ili na broj telefona 051-209-445.

Skip to content