Gradski prometni centar obaviještava da će 29. lipnja započeti radovi na sanaciji kolnika Tizianove ulice, na dionici od kućnog broja 30 do kućnog broja 54.

Radovi se izvode sukladno planu realizacije prioriteta MO Škurinjska draga.

Planirano trajanje radova je šest dana, ovisno o vremenskim uvjetima. Tijekom trajanja radova u zoni zahvata neće biti moguće korištenje parkirnih mjesta pod naplatom, stoga molimo korisnike da to uzmu u obzir.

Promet će na dijelu ulice na kojem će se izvoditi radovi biti zabranjen, osim javnog gradskog prijevoza, što će biti regulirano odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Mole se vozače da u zoni odvijanja radova smanje brzinu, povećaju pozornost i poštuju postavljenu privremenu prometnu signalizaciju te da izbjegavaju područje odvijanja radova koristeći obilazne prometne pravce.