Na plažama na području grada Rijeke od posljedica nepovoljnih vremenskih uvjeta – olujnog nevremena, nastalih krajem godine, nastala su oštećenja koja premašuju uobičajena i to: odvale obale, podlokavanje betonskih obalnih zidova i stubišta ulaza u more, oštećenje staza i sunčališta, oštećenje od izmještenog kamenometa, kamena i šljunka, te plažne opreme (penjalica i ograda).

Neka oštećenja predstavljaju opasnost i plaže se ne mogu koristiti za šetnju na siguran način. Na plaži S zavoj podlokan je obalni zid, a uz zid na stazi je nastala jama. Na plaži Sablićevo nastali su višekratni odroni materijala na zapadnom dijelu stjenskog pokosa sa odvalama većeg kamena na plažu.

Stoga je postavljena zaštitna ograda kao i table „Opasnost! Zabranjen prolaz“, radi označavnja opasnosti i onemogućavanja pristupa pješacima opasnom mjestu i zaštite života korisnika.

Činjenica je da su nesavjesni počinitelji u više navrata na plaži S zavoj uništili ogradu, stoga ovim putem obavještavamo sugrađane o ovom opasnom mjestu.

Ova zabrana pristupa ostaje sve dok plaže ne budu sigurne za korištenje.