Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za financije obavještava obveznike poreza na potrošnju da je od 1. 1. 2008. godine nadležan za sve poslove u svezi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju.
Obveznici poreza na potrošnju na području grada Rijeke dužni su podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na potrošnju na propisanom obrascu do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, koji mogu dostaviti u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Korzo 16, 51000 Rijeka. Za sve upite o porezu na potrošnju obratite se na brojeve telefona: (051) 20 96 11, 20 96 74, 20 96 78.

Obrazac prijave dostupan je na internet stranici aktivnih obrazaca.