U organizaciji Mjesnog odbora i Osnovne škole Škurinje održana su sportska natjecanja za sve razrede. Tako su se učenici sedmih i osmih razreda natjecali u pikadu.

Za djecu nižih razreda, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, organizirano natjecanje u dvorani škole, i to vježbe:

  • za razvijanje motoričkih sposobnosti i brzine kretanjem na poligonu sa
    određenim zadacima,
  • kao i za razvijanje koordinacije kretanja uz preskakanje vijača.

Nakon natjecanja sva su se djeca okupila u dvorani Mjesnog odbora gdje su pobjednicima u pojedinim disciplinama, uz veliki pljesak ostale djece, podijeljene zaslužene medalje. Druženje je završeno uz sokove, kekse i ostale poslastice kojima su djeca počašćena.

Mjesni odbor Škurinjska Draga realizaciju ovog programa izveo je kao dio realizacija Programa rada Vijeća za 2017. godinu.

(D.I.)