Prigodnim izlaganjima održanim u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke obilježena je prva godišnjica osnivanja Urbane aglomeracije Rijeka, odnosno obljetnica potpisivanja Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka koje su potpisale sve članice Aglomeracije.

Urbana aglomeracija Rijeka prva je urbana aglomeracija u Hrvatskoj ustrojena odlukom ministra Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 21. rujna 2015. godine. Grad Rijeka je također prvo urbano središte koje je u veljači 2015. godine okupilo čelnike susjednih gradova i općina s ciljem formiranja Urbane aglomeracije Rijeka (UA Rijeka). Temeljem pozitivnih odluka svojih predstavničkih tijela sudjelovanje u Urbanoj aglomeraciji Rijeka prihvatili su gradovi Rijeka, Kastav, Kraljevica, Opatija te općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo.

Grad Rijeka, kao središte Urbane aglomeracije, pruža podršku radu tijela kroz Ured Urbane aglomeracije pri Odjelu za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Događaju su prisustvovali čelnici gradova i općina uključenih u Aglomeraciju: gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić, gradonačelnica Kraljevice Nada Turina Đurić, gradonačelnik Kastva Ivica Lukanović, načelnik Općine Čavle Željko Lambaša, načelnik Općine Klana Matija Laginja, načelnica Općine Kostrena Mirela Marunić, zamjenik načelnice Općine Viškovo Denis Mladenić, načelnik Općine Lovran Alen Sanković i načelnik Općine Mošćenička draga Ratko Salamon.

Također, bili su prisutni i članovi tijela Urbane aglomeracije Rijeka, ostali predstavnici uključenih gradova i općina te pozvani gosti.

Urbana područja u Europi pokretači su gospodarskog razvoja i suočavaju se s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima. Svojim razvojem moraju upravljati putem strategija i imaju mogućnost financiranja aktivnosti putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), mehanizma koji je dio nove politike Europske komisije kojom se dodatno jačaju urbana područja u svrhu gospodarskog rasta i povećanja kvalitete života na urbanom području. Urbana aglomeracija Rijeka će tako dijeliti 345 milijuna eura iz europskih fondova s ostalih šest urbanih područja u Hrvatskoj. Urbanoj aglomeraciji Rijeka, temeljem natječaja kojeg je provelo Ministarstvo regionalnog razvoja, pripada okvirno 50 milijuna eura.

Točne upute o načinu povlačenja sredstava očekuju se uskoro, a za sada je utvrđeno da će svi projekti Urbane aglomeracije Rijeka biti sufinancirani u iznosu od 75 posto od strane EU fondova.

Gradonačelnici i načelnici Opatije, Kastva, Kraljevice, Mošćeničke Drage, Lovrana, Viškova, Klane i Kostrene i Čavli su, sukladno svojim prostornim planovima i strateškim dokumentima, isticali teme, projekte i programe bitne za njihov daljnji razvoj te su složeni „paketi“ projekata za realizaciju kroz Urbanu aglomeraciju.

Pregovori s nadležnim ministarstvima još su u tijeku, a do kraja godine mora biti definiran akcijski plan s popisom projekata uz iznose financiranja do 2020., o kojem će odlučivati svi članovi aglomeracije. Tek tada će točno biti definirani projekti koji će se realizirati kroz Aglomeraciju.

Posebna pozornost u Aglomeraciji bit će posvećena aktivnostima za nezaposlene mlade, jačanju njihovih kompetencija i vještina za zapošljavanje i samozapošljavanje te razvoj socijalnih usluga usmjerenih mladima, osoba s invaliditetom i općenito marginaliziranim skupinama.

U području napredne poslovne infrastrukture planira se uspostavljanje mreže Start-up inkubatora za mlade poduzetnike u drvnoj industriji, kreativnoj i zabavnoj industriji, ICT tehnologijama te kulturnom turizmu.

Startupovi će se specijalizirati prema područjima vezanim na specifične lokalne resurse i prioritete, poput drvne proizvodnje i industrijskog dizajna (u Klani), kulturnog turizma (u Opatiji), razvoja autentičnih, tradicionalnih i novih biodinamičkih proizvoda Kvarnera (u Kastvu), zelenih tehnologija (u Kostreni), auto-moto industrije (u Općini Čavle) u suradnji s Auto-motodromom, glazbe i zvuka (u Viškovu), tradicijske brodogradnje za mala plovila (u Lovranu), kreativne industrije i društvene inovacije (u Rijeci) te ICT-a i dizajna (u Rijeci) kao nadogradnja postojećeg Start-up inkubatora Rijeka.

Uz navedeno moguće je financirati čitav niz edukacija koje jačaju kompetencije mladih za zapošljavanje. Tako su u ovom području definirana dva cilja – Jačanje kompetencija nezaposlenih za zapošljavanje i samozapošljavanje te Program povećanja uključenosti djece i mladih.

Jačanje kompetencija nezaposlenih za zapošljavanje obuhvaća projekte EDUCIRAJ SE!, Prvi posao, ZAPOSLI SE!, NEET zadruga i CIVILIZIRAJ SE! kroz koje će se krajnjim korisnicima ponuditi motivacijske radionice, radionice razvoja vještina traženja posla, edukacije osnovne pismenosti i matematičkih vještina, radionice stranih jezika, komunikacije, osnovnih digitalnih znanja te osnovne financijske pismenosti.

Isto tako, umrežavanjem svih dionika s područja Aglomeracije stvorit će se popis povremenih poslova na kojima mladi mogu ostvariti prvo zaposlenje s ciljem razvoja poslovnih i socijalnih vještina. Bit će tu i mreža mentora, portal koji će objedinjavati informacije o mogućnostima koje se nude mladima te banka znanja i vještina.

Program povećanja uključenosti djece i mladih obuhvaća mrežu info centara za mlade u kojima će se održavati edukacije s područja aktivnog građanstva i uključivanja mladih u donošenje odluka na lokalnoj razini, volonterstva, zapošljavanja, održivog razvoja, društvenog poduzetništva i on-line suradnje.

U kulturnoj baštini zamišljeno je stavljanje u funkciju lokacija neposredno uz more koje bi činile Muzej mora, muzej koji nema zidova. Integriranje lokacija kulturne baštine planirano je kroz ICT platformu kako bi se ona zajednički prezentirala i valorizirala u turističkim rutama.

Jedan od ciljeva za kojeg se mogu dobiti sredstva je obnova kulturne baštine u funkciji turizma, a s ciljem razvoja poduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta. U takve projekte spadaju, primjerice, Trsatska gradina ili lokalitet Crekvina s Trgom Lokvina u Kastvu ili pak projekti Kuća lovranskega guca u Lovranu, kašteli u Brseču i Mošćenicama, kao i muzej pomorske tradicije kojeg razvija Općina Kostrena.

Bivša industrijska i vojna područja od Klane, Kastva, Lovrana, Opatije i Rijeke revalorizirat će se kroz obnovu objekata i stavljanje u funkcije društvenih i poduzetničkih sadržaja.

Objekt u Rijeci kojem je potrebna obnova je i prostor bivše tvornice Rikard Benčić, točnije zgrade koje će biti u funkciji projekta Europske prijestolnice kulture – zgradi za novu knjižnicu i zgradi buduće Dječje kuće.

Područje javnog prijevoza putnika posvećeno je nabavci novih autobusa za prijevoz građana uz istovremeno implementiranje ICT tehnologija na stajalištima i planiranje nove lokacije za autobusnu bazu.

Postoje i mogućnosti za financiranje novih socijalnih usluga, ali isključivo izvan institucionalne skrbi za ranjive skupine, dok će područje energetske učinkovitosti pokriti projekte Energa i obnove postojećeg sustava toplinarstva.

Detaljne informacije o svim aktivnostima i događajima o radu UA Rijeka mogu se pronaći na stranici Urbana aglomeracija Rijeka.

(A.S.)