Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga, izravna dodjela bespovratnih sredstava za strateški projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“.

Radi se o drugom javnom pozivu za Urbanu aglomeraciju Rijeka kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) i to u sklopu specifičnog cilja 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“ unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Svrha ovog Poziva je podizanje kvalitete i standarda cjelokupnog sustava javnog gradskog prijevoza s naglaskom na osiguranju njegove održivosti na području Urbane aglomeracije Rijeka.

Predmet ovog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava je nabavu nova 32 autobusa niske emisije CO2 na području Urbane aglomeracije Rijeka, potom potpuna ili djelomična zamjena i nadogradnja postojeće semaforske opreme, uspostava sustava za informiranje putnika opremanjem stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa uz izradu mobilne i web aplikacije najave dolaska autobusa, kako bi se po svim prometnim segmentima zadovoljili kriteriji za ponudu kvalitetne usluge javnog gradskog prijevoza. Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog poziva je Komunalno društvo Autotrolej.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 54.563.477,01 kuna. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Cjelokupan poziv za strateški projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ (KK.07.4.2.13) i dokumentacija objavljeni su na poveznici na mrežnoj stranici eFondovi i na mrežnoj stranici Europski strukturni i investicijski fondovi.

Poziv za dostavu projektnog prijedloga je otvoren do 15. veljače 2019. godine do 23 sata.

Europski fond za regionalni razvoj