Grad Rijeka je 12. veljače 2018. objavio obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator “Proizvodni park Torpedo”.

Projekt Tehnološko-edukacijskog poduzetničkog inkubatora „Proizvodni park Torpedo“

Riječ je o projektu u sklopu kojeg će se rekonstruirati postojeća industrijska hala na adresi Milutina Barača 60 i pokrenuti Tehnološko-edukacijski inkubator za poduzetnike s posebnim naglaskom na inovativne tvrtke u sektoru proizvodnje i srodnih djelatnosti. Inkubator će biti opremljen suvremenom tehnologijom temeljenom na aditivnim tehnologijama, što će poduzetnicima s područja Rijeke omogućiti lakši pristup visokokvalitetnim uslugama i poboljšanje njihovih poduzetničkih rezultata i vještina.

Projektna dokumentacija

Radovi će se izvoditi sukladno izvedbenoj projektnoj dokumentaciji koju je izradio MF arhitekti d.o.o.. Glavni projektant je Arhitektonski ured Čikeš- Ćuzela d.o.o.

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 6.400.000,00 kuna (bez PDV-a)

Gradu Rijeci su za provedbu ove javne nabave odobrena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Cjelovit tekst natječaja

Cjelokupni tekst natječaja sa dokumentacijom o nabavi dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave: 2018/S 0F2-0003496.

Rok za podnošenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda je 12. ožujka u 12,00 sati.

 

Skip to content