Objavljen je javni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”.

Poziv je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Ovim će se Pozivom podržati ulaganja poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije, ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremeno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 30. travnja 2021. godine u 11:00:00 sati do 31. svibnja 2021. godine u 16:00:00 sati.

Ukupna alokacija Poziva iznosi 1.140.000.000,00 HRK. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.

Svrha poziva

Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Oporavak gospodarstva pogođenog pandemijom bolesti Covid-19 ne podrazumijeva samo saniranje štetnih posljedica nastalih na tržištu, već i stvaranje uvjeta za bržu i bolju prilagodbu gospodarstva suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima te kroz poticanje diversifikacije i digitalizacije utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje te očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Pozivom se želi potaknuti MSP-ove na:

  • korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja,
  • primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji,
  • prelazak na kružno gospodarstvo.

Osim ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz ovaj Poziv podržat će se i dodatna ulaganja u razvoj znanja, vještina i kompetencija zaposlenika MSP-ova te korištenje savjetodavnih usluga u pronalasku odgovarajućih rješenja.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:

  • osnivanjem nove poslovne jedinice,
  • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
  • diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice,
  • temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Predmet poziva

Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Sredstva

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 kn, a maksimalni 7.500.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziv su mikro, mali poduzetnici i srednji poduzetnici.

Više informacija, popis priloga i potrebna natječajna dokumentacija može se pronaći na mrežnim stranicama informacijskog sustava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije eFondovi.