Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“.

Poziv  se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ u sklopu Europskog socijalnog fonda, a putem ITU mehanizma.

Poticanje razvoja izvaninstitucijskih socijalnih usluga

Poziv ima za cilj pružanje usluga socijalno ugroženim skupinama koje trebaju adekvatnu pomoć kako bi ih se što kvalitetnije uključilo u život zajednice.

Prvenstveno se provedbom aktivnosti želi identificirati ugrožene skupine stanovništva, s posebnim naglaskom na siromaštvo i njegove uzroke, te na temelju analize stanja identificirati i stvoriti kvalitetnu ponudu socijalnih usluga, koja će biti dostupna svim stanovnicima i koja će rezultirati aktivnim uključivanjem pojedinaca u društvo i visokim stupnjem socijalne kohezije.

Proces deinstucionalizacije podrazumijeva pružanje socijalnih usluga potrebnim osobama u lokalnim zajednicama, neposredno u njihovim kućanstvima i u prostorijama “dnevnih boravaka”, kao i organiziranje stambenih zajednica.

To će se postići poticanjem prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome, unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka/ osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije.

Za sedam urbanih aglomeracija dostupno 89,1 milijun kuna

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 89.111.500,00 HRK.

Javni poziv je otvoren od 31. srpnja 2020. do 31. srpnja 2021. godine.

VAŽNO! Prijavni obrazac A za predmetni Poziv vidljiv je na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/Form/Index/2022215, dok je projektne prijedloge moguće podnositi od 17. kolovoza 2020. godine od 9:00 sati.

Cjelokupan poziv UP.02.2.2.15 – „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ i dokumentacija objavljeni su na poveznici na mrežnoj stranici Europskog socijalnog fonda i mrežnoj stranici Europski strukturni i investicijski fondovi.

Informativna virtualna radionica

U sklopu javnog poziva u četvrtak, 6. kolovoza održat će se i virtualna informativna radionica, a više informacija o načinu prijave na radionice mogu se pronaći na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda.

Europski socijalni fond