Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija Urbane aglomeracije Rijeka“, KK.06.2.2.15, u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU“.

Svrha Poziva je revitalizacija brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije Rijeka, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnina ili građevina koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Rijeka koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomski isplative investicije.

Ukupna bespovratna sredstava iznose 19.094.998,48 kn, a prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela i jedinice lokalne samouprave.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva. Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 10. srpanj 2019., a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do 9. listopada 2019. godine.

Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 6  „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta  6e „Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke“, Specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU” OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja.

Cjelokupan Poziv „Revitalizacija brownfield lokacija Urbane aglomeracije Rijeka“, KK.06.2.2.15 i dokumentacija objavljeni su na poveznici na mrežnoj stranici eFondovi i na mrežnoj stranici Europski strukturni i investicijski fondovi.

Europski fond za regionalni razvoj