Grad Rijeka na gradskom je portalu objavio pojednostavljenu verziju gradskog proračuna za 2017. godinu, namijenjenu građanima za lakše upoznavanje s inače opsežnim proračunskim dokumentom

Pojednostavljena verzija sadrži online i pdf obrazac za sudjelovanje građana, odnosno za slanje prijedloga i komentara koji će se uzeti u obzir pri planiranju i izradi proračuna za 2018. godinu.
Jednako tako, na stranicama postojeće edukativne proračunske igre Proračun(ajme) podaci su ažurirani s obzirom na stvarne brojke novog proračuna za 2017. pa je i ona od danas dostupna za igranje odnosno informiranje o novom proračunu i slanje prijedloga i komentara.

Proračun Grada Rijeke nije samo temeljni financijski dokument rada gradske uprave, nego je važan za sve građane i građanke Rijeke jer se iz proračunskih sredstava financiraju brojni projekti i programi u različitim područjima života grada koja su u nadležnosti lokalne samouprave.

Grad Rijeka stoga poziva građane da se upoznaju s aktualnim gradskim proračunom koristeći ove pojednostavljene verzije kao pristupačnije oblike informiranja od čitanja cjelokupnog opsežnog proračunskog dokumenta.
Naravno, Proračun je na stranicama gradskog portala dostupan i u cjelovitom obliku u kojem je i usvojen na Gradskom vijeću, a na istom mjestu dostupna je i poveznica na portal otvorenih podataka Grada Rijeke gdje se cjeloviti proračun objavljuje Excellu kao u strojno čitljivom formatu, i to na 4. razini, bitno transparentnijoj od zakonom propisane objave na 3. razini.

POZIV GRAĐANIMA NA SUDJELOVANJE U PLANIRANJU PRORAČUNA ZA 2018.

Grad Rijeka također poziva građane da se ispunjavanjem objavljenih obrazaca za sudjelovanje, svojim prijedlozima i komentarima uključe u planiranje proračuna za iduću godinu. Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.

U objavljenoj pojednostavljenoj verziji proračuna prikazani su i prihodi i rashodi proračuna, programi i područja za koja je namijenjeno korištenje gradskog novca u tekućoj godini, odnosno pojašnjeno je tko su korisnici proračunskih sredstava. Na kraju publikacije dostupan je obrazac za sudjelovanje koji se može isprintati, ispuniti i poslati poštom, a dostupan je i link na online obrazac koji se može ispuniti na računalu i jednim klikom poslati gradskoj upravi.

Slično je Proračun prikazan i u edukativnoj proračunskoj online igri.

Podsjećamo, u proračunskoj igri Proračun(ajme) građani, osim upoznavanja sa stavkama aktualnog proračuna, mogu birati projekte koje bi željeli realizirati, a koji se ne nalaze u postojećem proračunu. Po završetku igre, mogu i sami dopisati projekt čiju realizaciju priželjkuju, a koji nisu pronašli među ponuđenima. Statistika biranja ponuđenih projekata i prijedlozi novih, koriste se prilikom planiranja proračuna za iduću godinu. Igra je bazirana na stvarnim brojkama proračuna Grada Rijeke i jedina je te vrste u Hrvatskoj. Zamišljena je kao još jedan korak u podizanju razine transparentnosti riječke gradske uprave ali i kao interaktivni alat za izravnu komunikaciju između građana i gradonačelnika, odnosno gradske uprave.

POVEĆANJE NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD – GRAĐANI UČESTALO BIRALI OVAJ PROJEKT, GRAD GA UVRSTIO U PRORAČUN

Tijekom prošle godine, zahvaljujući između ostaloga i praćenju statistike biranja programa i projekata u proračunskoj igri Proračun(ajme), povećane su naknade za novorođenčad kao jedan od najčešće biranih projekata na ponuđenoj listi, pa je ta stavka ove godine uklonjena s tog popisa jer je povećanje uvršteno u sam proračun.
Jednako tako, s ponuđene liste programa i projekata uklonjeno je pojačano opremanje i održavanje dječjih vrtića jer je taj program našao svoje mjesto u ovogodišnjem proračunu u kojem je iznos na toj proračunskoj stavci gotovo udvostručen.

Usporedbom stavki proračuna u proračunskoj igri za prošlu i ovu godinu vidljivo je bitno smanjenje iznosa u izdatacima za financijsku imovinu i otplate zajmova. Naime, Grad Rijeka je prošle godine ispunio sve svoje obveze temeljem izdanja gradskih obveznica kojima su izgrađeni Bazeni Kantrida, pa je uspješno zatvoren ciklus izdanja ovih obveznica koji je trajao punih 10 godina. Time su iz proračunskih rashoda nestale ove obaveze pa je ta stavka proračuna u proračunskoj online igri za ovu godinu bitno manja.

Povećanje na rashodovnoj strani u odnosu na prošlogodišnji proračun uočljivo je u izgradnji i održavanju objekata u kulturi te u projektima kulture s EU predznakom, odnosno u projektu Europske prijestolnice kulture. To je i sasvim logično budući da je Rijeka prošle godine ponijela titulu europske prijestolnice kulture 2020, a dodatno, u okviru projekata urbane aglomeracije očekuju se EU sredstva potrebna upravo za objekte kulture.

Osim navedenih izmjena, građani će igranjem proračunske online igre i iščitavanjem pojednostavljene verzije proračuna za 2017, te usporedbama s 2016. godinom, i sami moći uočiti koje su stavke proračuna smanjene, a koje povećane.

PRIHODI, RASHODI, PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA RIJEKE

Kao što je poznato, proračun Grada Rijeke za 2017. godinu iznosi 948,2 milijuna kuna što predstavlja povećanje za 24,0 milijuna kuna odnosno za 2,6% u odnosu na iznos proračuna za 2016. godinu. Najveći utjecaj na visinu ukupnih prihoda i primitaka za 2017. godinu ima planirano kreditno zaduženje za gradnju dječjih vrtića Morčić i Đurđice u 2017.
Valja podsjetiti da su Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave još prošle godine donijele značajne metodološke promjene u izradi proračuna za one lokalne jedinice koje imaju proračunske korisnike, kao što je i Grad Rijeka.
Naime, do prošle godine su u proračunu Grada iskazivani samo proračunski prihodi Grada Rijeke i rashodi svega onoga što se financira iz tih prihoda Grada, a u prošlogodišnjem proračunu, kao i u ovogodišnjem, iskazani su vlastiti i namjenski prihodi kao i rashodi proračunskih korisnika Grada Rijeke, a to su: Dječji vrtić, Dom mladih, 24 osnovne škole, Dječji dom Tić, Gradska knjižnica, Muzej Grada, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Javna vatrogasna postrojba, 34 mjesna odbora, 9 vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina. A ove godine u smislu proračunskih korisnika uvršteni su još i: Psihijatrijska bolnica Lopača i Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka.

MALE KOMUNALNE AKCIJE – SLJEDEĆA PRILIKA ZA NEPOSREDNO UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PLANIRANJE PRORAČUNA ZA 2018.

Osim putem ispunjavanja objavljenih obrazaca za sudjelovanje u planiranju proračuna te igranja proračunske online igre, Grad Rijeka svojim sugrađanima participaciju u budžetiranju omogućava i putem programa Malih komunalnih akcija za što se poziv građanima na prijavu projekata objavljuje tijekom travnja te putem Riječkog programa lokalnog partnerstva za koji se natječaj za prijavu projekata objavljuje tijekom listopada i studenog.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Iva Balen

Skip to content