U suradnji s provoditeljicama Građanskog odgoja i obrazovanja škola Grada Rijeke, Forum za slobodu odgoja izdao je zbirku nastavnih priprema uz priručnik Grada Rijeke „Učenik građanin” za 5. i 6. razred osnovne škole.

Nastavne pripreme prikupljene su i objavljene kao dodatna inspiracija svim učiteljicama i učiteljima koji provode Građanski odgoj i obrazovanje, ali i kao poticaj drugima da pristupe temama koje se nalaze u priručniku te uključe svoje učenike.

Ova publikacija je također i poziv da se u hrvatskom obrazovnom sustavu konačno krene sa sustavnim i kvalitetnim poučavanjem važnih tema Građanskog odgoja i obrazovanja. Učenike valja poučiti kako stečena znanja primijeniti u svakodnevnom životu i kako se snaći u novim i nepoznatim situacijama te poučiti važnosti tolerancije, empatije, razumijevanja, prihvaćanja i uvažavanja. Isto je nužno, u formi zasebnog predmeta uvesti u škole jer ulaskom u formalni obrazovni sustav takvo učenje postaje lako dostupno svoj djeci, neovisno o njihovoj socioekonomskoj, obiteljskoj ili bilo kojoj drugoj situaciji.

Zbirka nastavnih priprema izrađena je u sklopu projekta „Učimo ih za njihovu budućnost”. Projekt je proveden s ciljem doprinosa održivom razvoju lokalnih zajednica i poboljšanju kvalitete života kroz razmjenu znanja i iskustava. Projekt je u fokus stavio izgradnju kapaciteta i razvijanje kompetencija učitelja i ravnatelja čime jačamo kvalitetu obrazovanja i ulažemo u razvoj čitave lokalne zajednice. Nositelj projekta bio je Forum za slobodu odgoja, uz partnerstvo Grada Rijeke, Centra za mirovne studije, GONG-a, Krapinsko-zagorske županije te švicarske udruge Verein MUNTERwegs.

Publikacija je dostupna i može se preuzeti i u digitalnom obliku.