Od 10. do 14. siječnja 2022. godine dječji vrtići Rijeka, More i Sušak primat će prijave za upis djece u obvezni program predškole u pedagoškoj 2021./2022. godini.

Ako dijete do šeste godine nije sustavno pohađalo vrtić, godinu dana prije polaska u školu mora se upisati u program predškole, a kroz taj će se program, u krugu svojih vršnjaka pripremiti za školu i ispunjavanje školskih obveza.

U Program predškole prijavljuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su do 31. ožujka 2016. godine. Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole provede sljedeći podcentri u sklopu dječjih vrtića Rijeka, Sušak i More:

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA
Centar Podcentar Adresa Telefon
Maestral Maestral Kozala 47/a 514-395
Potok Potok Josipa Završnika 3 211-201
Turnić Mavrica Mihovilići 33 445-431
Zamet Zamet Bože Vidasa 12/a 261-588
DJEČJI VRTIĆ SUŠAK
Podcentar Adresa Telefon
Morčić Braće Stipčić 32 499-021
DJEČJI VRTIĆ MORE
Podcentar Adresa Telefon
Đurđice Marohnićeva 12 554-973

Prijava elektroničkim putem

Prijave za upis djece podnose se putem elektroničke prijave objavljene na mrežnoj stranici odabranog dječjeg vrtića, a samo iznimno prijave će se zaprimati i putem pošte.

Uz elektroničku prijavu, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  2. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  3. Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara – za dijete s teškoćama u razvoju.

Više detalja o proceduri upisa i potrebnoj dokumentaciji moći će se pronaći na mrežnim stranicama vrtića ili doznati telefonskim putem:

Predškola traje od 1. veljače do 31. svibnja

Predškola započinje s provedbom 1. veljače i traje do 31. svibnja 2022. godine, u ukupnom trajanju od 250 sati.

Kompetencije koje će dijete steći i/ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.