Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, narednih 30 dana zabranjuju se javna okupljanja i sportski događaji, obustavlja rad u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama osim prehrambenih i ljekarni, obustavlja se rad sportskih i rekreacijskih centara i obustavljaju se vjerska okupljanja.

Od ponoći na snazi odluka Stožera civilne zaštite RH u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom. Na snazi je i privremena zabrana kretanja osoba preko graničnih prijelaza.

Za provedbu mjera bit će zaduženi stožeri civilne zaštite jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaze izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

Protuepidemijske mjere koje se nalazu ovom Odlukom su:

 • zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja vise od 5 osoba na jednom mjestu
 • obustava rada u djelatnosti trgovine osim:
   • prodavaonica prehrambenih artikala
   • prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
   • tržnica i ribarnica
   • specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
   • specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
   • poljoprivrednih ljekarni
   • benzinskih postaja
   • kioska
   • pekarnica
   • kemijskih praonica rublja
   • specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
   • specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
   • specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
   • izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
   • logističkih distributivnih centara hrane, pića higijenskih proizvoda i
   • veledrogerija
 • obustava  rada svih kulturnih djelatnosti  (muzeji, kazališta,  kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova
 • obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja
 • obustava  rada uslužnih djelatnosti  u kojima  se ostvaruje  bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijaći, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)
 • obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara
 • obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola obustava rada autoškola i škola stranih jezika
 • obustava vjerskih okupljanja.

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:

 • osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta
 • svu rasutu robu prodavati zapakirano
 • primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
 • organizirati rad tako da bude osigurana sto veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja
 • redovito provjetravati prostore
 • osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti
 • na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

Poslodavci su obvezni:

 • organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke iii organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu
 • otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih
 • zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke, a posebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite

Mjere stupaju na snagu 19. ožujka i primjenjuju se 30 dana.