Svi poduzetnici, zakupnici gradskih poslovnih prostora te površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, koji su pretrpjeli umanjenje prometa zbog aktualne pandemije, od 17. do 25. travnja mogu podnijeti e-zahtjev za umanjenje zakupnine za ožujak.

Kriteriji za umanjenje zakupnine su:

  • zakupnicima s padom prometa od 40 do 60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%,
  • zakupnicima s padom prometa od 60,01 do 100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Online podnošenje zahtjeva

Referentno razdoblje za dokaz pada pometa utvrđuje se mjesečno na način da se promet za mjesec ožujak 2021. godine za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine uspoređuje s veljačom 2020. godine, mjesecu koji prethodi pandemiji corona virusa. Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020. godine, dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine.

Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje zakupnine uz vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju (na primjer: obrazac porezne prijave za traženi mjesec, mjesečni ispis prometa fiskalne blagajne, pojedinačni pregled prometa po transakcijskom računu i slično), a sve pečatirano i potpisano od strane zakupnika, zakupnici mogu dostaviti isključivo putem on line obrasca odnosno registracijom ili prijavom u Informacijski servis Grada Rijeke.

Podsjećamo, zahtjevi za ostvarenje prava za umanjenje zakupnine za travanj će se moći podnijeti od  20. do 30. svibnja 2021. godine.

Paušalno umanjenje zakupnine za sve koji su počeli s poslovanjem od studenog 2020. naovamo

Zakupnici poslovnih prostora koji su započeli s obavljanjem djelatnosti u studenom ili prosincu 2020. odnosno u siječnju, veljači ili ožujku 2021. godine te ne mogu dostaviti podatke koji bi se koristili kao usporedni podaci za utvrđivanje pada prometa, odobrava se umanjenje zakupnine za ožujak 2021. godine u 20% – tnom iznosu bez podnošenja zahtjeva.

Izuzeća od prava na umanjenje zakupinine

Od prava na umanjenje zakupnine izuzete su garaže, ljekarne, središnje bankarstvo, ostalo novčarsko poslovanje osim djelatnosti mjenjačnica, opće djelatnosti javne uprave, sudske i pravosudne djelatnosti, djelatnosti političkih organizacija i djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija (konzulati).

Također, od prava na umanjenje zakupnine izuzete su knjižare i antikvarijatima, budući da im se ranijim zaključkom gradonačelnika priznaje umanjenje ugovorene zakupnine u iznosu od 50%.

Oslobađanje ili umanjenje zakupnine za gradske poslovne prostore – članske neprofitne organizacije

Zakupnicima kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljena djelatnost a imaju status neprofitnih članskih organizacija i koji svoje pravo na naknadu fiksnog troška zakupnine ne ostvaruju u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) Vlade RH, odobrit će se umanjenje zakupnine za ožujak i travanj 2021. god. u 100% iznosu bez podnošenja zahtjeva.

Zakupnicima Grada Rijeke – članskim organizacijama s ugovorenom šifrom djelatnosti 94.00 – djelatnost članskih organizacija i 94.99 – djelatnost ostalih članskih organizacija d.n. – odobrava se umanjenje računa zakupnine za ožujak i travanj 2021. god. u iznosu od 30% bez podnošenja zahtjeva.

Oslobađanje od plaćanje naknade za postavu ugostiteljskih terasa

Podsjećamo, korisnici površina javne namjene koji imaju postavljene privremene objekte i ugostiteljske terase ne moraju podnositi zahtjeve jer se u potpunosti oslobađaju od plaćanja naknade za korištenje u periodu od 1. ožujka do 30. travnja 2021. godine.