U Gradskoj vijećnici održana je edukativna radionica za novu generaciju ambasadora Tića povodom Međunarodnog dana sigurnijeg interneta.

„Ambasadori Tića“ dugogodišnji je projekt Dječjeg doma Tić u kojem učenice i učenici iz riječkih osnovnih škola sudjeluju u edukativnim aktivnostima ove javne ustanove te u svojim školama i okruženju doprinose promicanju i zaštiti dječjih prava te prevenciji nasilja nad i među djecom. U programu edukativne radionice sudjelovali su dosadašnjih četrdesetak ambasadora, danas učenika osmog razreda riječkih osnovnih škola, kao i učenici šestog razreda koji su na dvije godine postali sedmom generacijom ambasadora Tića.

Tijekom središnje aktivnosti radionice, učenici su razmjenjivali iskustva i razgovarali o temama dječjih prava i njihovom promicanju, sprečavanju nasilja i pomaganju žrtvama vršnjačkog nasilja. Cilj aktivnosti, koju su vodile Nataša Makarun, Ljiljana Bubnić i Mirjana Štampar Komjenović iz Dječjeg doma Tić, jest potaknuti mlade da kritički promišljaju o tome na koje sve načine mogu doprinijeti kulturi nenasilja, detaljnije ih educirati o dječjim pravima i institucijama koje brinu o djeci.

Ovim se projektom učenike poziva da u svojem okruženju prepoznaju i reagiraju na nasilje i kršenja dječjih prava, kao i na pomoć žrtvama nasilja, širenje znanja i poželjnog ponašanja te na ohrabrivanje djece na mjere kojima će se zauzimati za svoja prava.

Na početku događanja učenike su pozdravile ravnateljica Dječjeg doma Tić Tamara Žakula, voditeljica Službe za socijalnu skrb Grada Rijeke Maja Pudić i savjetnica Pravobraniteljice za djecu Ana Albrecht Čekada koje su sudionike pozvale da svojim primjerom pravovremeno djeluju na pojavu sve češćeg nasilja u društvu i da se aktivno zalažu za poštivanje prava i zauzimanje odgovornosti u društvu.

Dječji dom Tić Rijeka je javna ustanova socijalne skrbi koja pruža psihosocijalnu pomoć djeci, mladima i njihovim obiteljima kroz program poludnevnog boravka, savjetodavnu stručnu pomoć te preventivnu djelatnost. Grad Rijeka je osnovao Dječji dom Tić 2007. godine na temeljima Savjetovališta „Tić“, čime je u novom formatu nastavljen stručni rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom. U rad s djecom i obiteljima u „Tiću“ uključen je multidisciplinarni tim stručnjaka kojeg čine psiholozi, socijalni radnik, odgajatelji te psihijatar i pedijatar, a svi oblici stručne pomoći su besplatni.

Skip to content