Treći partnerski sastanak projektnog tima za EU projekt Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u Tehnološki-edukacijski poduzetnički inkubatora Proizvodni park Torpedo održan je 28. prosinca 2017., u prostorima Grada Rijeke.

Glavna točka dnevnog reda sastanka bila je prezentacija Izvedbenog projekta za Halu 14,  sukladno provedenoj proceduri javne nabave i pozivu za dostavu ponuda za izradu izvedbenog projekta Rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u Tehnološki-edukacijski poduzetnički inkubatora Proizvodni park Torpedo.

Za izvođača usluge izabrana je tvrtka MF Arhitekti d.o.o. iz Rijeke, čiji je predstavnik Marko Franković članovima projektnog tim detaljno predstavio predmetni izvedbeni projekt prema dostavljenoj dokumentaciji koja se sastoji iz Knjiga izvedbenog projekta za arhitektonski projekt, građevinski projekt koji se odnosi na konstrukciju i projekt vodovoda i kanalizacije, elektrotehničkih instalacija i termotehničkih instalacija te troškovnika radova. Isto tako, izrađena je i dokumentacija za javnu nabavu i poziv za radove za rekonstrukciju i prenamjenu Hale 14 te nadzor za radove koji se planiraju objaviti početkom 2018. godine nakon što SAFU pregleda istu.
Treći sastanak projektnog tima za Proizvodni park Torpedo

Ostale točke dnevnog reda odnosile su se na komentare za prvo izvješće o napretku projekta te na buduće aktivnosti.