Šesti sastanak članova projektnog tima projekta Proizvodni park Torpedo, održan je 29. ožujka 2018. godine u prostorima Odjela gradske uprave za poduzetništvo Grada Rijeke.

Prva točka dnevnog reda odnosila se na element projekta Upravljanje projektom i administracija te je istaknuto da se dobila nova obavijest Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta o provedenoj njihovoj internoj provjeri prihvatljivosti troškova projekta. Ova obavijest popraćena je, na temelju Odluke o financiranju, Odlukom o izmjeni Odluke o financiranju i smanjenju proračunksih sredstava proračuna za 7.272,43 HRK. Na temelju predmetne Odluke, očekuje se potpisati Dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.03.1.2.01.0047. Isto tako, dobivene su neznatne primjedbe na drugi ZNS te će se SAFU-u uputiti tražena obrazloženja.

Sljedeća točka dnevnog reda odnosila se na element projekta priprema i provedba postupka javne nabave, a za objavljeni natječaj za izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni Hale 14. Članica projektnog tima zadužena za javnu nabavu obavijestila je da je pregledana cjelokupna dokumentacija pristiglih ponuda i sačinjen zapisnik o istom.

Treća točka dnevnog reda odnosila se na projektni element promidžba i vidljivost te je iznijeto da su objavljeni članci na web stranicama partnera o provedenim aktivnostima projekta te da su deseminirani promotivni materijali prigodom raznih događaja u organizaciji partnera.

Skip to content