Redovni partnerski sastanak projektnog tima za EU projekt Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u Tehnološko – edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo održan je 23. svibnja 2018. u prostorima Grada Rijeke

Dnevni red sastanka odnosio se na aktivnosti Elementa projekta 2: Priprema i provedba postupaka javne nabave te Elementa projekta V. Promidžba i vidljivost.

Voditeljica projekta Jana Sertić, informirala je o promjenama u projektnom timu Grada Rijeke, gdje se mijenja osoba za kontakt s nadležnim tijelom PT2.

U provedbi projektnih aktivnosti vezanih za pripremu i provedbu postupaka javne nabave izvršene su sve potrebne promjene za novu objavu poziva za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni postojeće Hale 14 u Proizvodni park Torpedo. Promjene se odnose na visinu troškova i skraćene rokove izvođenja radova. Objavljeno je prethodno savjetovanje za ponovljeni natječaj s rokom do 24. svibnja, dok će se 25. svibnja objaviti predmetni natječaj. Otvaranje ponuda predviđeno je u periodu od 18. do 21. lipnja 2018.g. Tijekom lipnja planira se također i objava ponovljenog postupka javne nabave za stručni nadzor navedenih radova.

Predstavnica RRA Porin informirala je o izradi cjelovite dokumentacije za objavu poziva za opremu koja se nabavlja po projektnom prijedlogu.

Prisutne se informiralo o aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekta, odnosno o redovno objavljenim člancima na web stranicama Grada Rijeke i RRA PORIN te desiminaciji promotivnog materijala na raznim događajima u organizaciji RRA PORIN.

Skip to content