Dana 30. 5. 2016. u Zagrebu je završen 2. krug sektorskih dijaloga s nadležnim ministarstvima vezano uz ITU-sredstva za Urbanu aglomeraciju Rijeka.

Sektorskim dijalozima prisustvovali su predstavnici svih gradova i općina, kao i predstavnici TD Energo, KD Autotroleja i Riječke razvojne agencije Porin. Uz navedene, u sektorskim dijalozima su aktivno sudjelovali i Ivica Lukanović, gradonačelnik Grada Kastva i Alan Sanković, načelnik Općine Lovran.

Cilj ovog kruga sektorskih dijaloga  bila je analiza programa sa stanovišta kriterija Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski resursi. Sektorski dijalozi  odvijali  su se tijekom 6 sastanaka s nadležnim ministarstvima uz uvodna izlaganja predstavnika UA Rijeka i naknadnu diskusiju te zaključne preporuke.

UA Rijeka je dobila preporuke o prihvatljivosti projekata, te upute o potrebnim pripremama za 3. krug sektorskih dijaloga.
(N.M.N.Z.)