U razdoblju od 7. do 11. rujna 2020. održan je drugi turnus edukacije Projekta „Kineziterapijskim aktivnostima do inkluzije djece s teškoćama u razvoju“, akronim: „KIDS”.

Osim teoretskog dijela koji se održavao u sportskom kompleksu Bazeni Kantrida, polaznici edukacije imali su i praktični dio tijekom kojeg su se upoznali i s pojedinim sportovima za osobe s invaliditetom: plivanjem, koje se održalo na Bazenima Kantrida, stolnim tenisom, koji se održao u Centru Zamet, atletikom, koja se održala na Stadionu Kantrida i boćanjem, koje se održalo u Dvorani Mladosti.

Edukaciji koja je obuhvaćala predavanja iz kineziterapije, prisustvovali su stručnjaci koji rade s djecom s teškoćama u razvoju iz Centra za pružanje usluga u zajednici „Ozalj“ iz Karlovačke županije, iz Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju “Pčelice” iz Ličko – senjske županije, iz Športskog saveza invalida grada Slavonskog Broda iz Brodsko – posavske županije i Športskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke te su tako stekli znanja koja će im koristiti u daljnjem radu s djecom s teškoćama u razvoju.
Projekt “Kineziterapijskim aktivnostima do inkluzije djece s teškoćama u razvoju“, akronim: „KIDS“ sklopljen je u okviru poziva na natječaj: „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je , sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.223.462,75 kn.
Projekt KIDS svojim aktivnostima doprinosi ostvarenju ciljeva poziva na natječaj koji su: unaprjeđenje socijalne uključenosti, te povećanje razine uključenosti u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti.
Svrha projekta je širenje i unapređenje mreže socijalnih usluga, uspostavljanjem međuregionalne suradnje radi izjednačavanja mogućnosti djece s teškoćama u razvoju, u potpomognutim područjima Hrvatske u odnosu na urbane centre. Projekt doprinosi i prevenciji institucionalizacije, te promiče kulturu sporta i kretanja.