Predstavnici Sportskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke učestvovali su putem online platforme u kick-off sastanku projekta Let’s swim beyond the handicaps, na kojemu se raspravljalo o planu provedbe projektnih aktivnosti.

Cilj projekta Let’s swim beyond the handicaps je uključiti djecu s tjelesnim invaliditetom u društveni život, poboljšati kvalitetu njihova života tako da odrastaju zajedno s vršnjacima, te ih motivirati da otkriju svoje vještine. Cilj je također stvoriti drugačije okruženje u kojem će djeca s teškoćama u razvoju slobodno vježbati.

Sportski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke želi kroz projekt okupiti djecu s tjelesnim invaliditetom i djecu bez teškoća u razvoju u dobi od 12 do 16 godina i potaknuti ih da se bave sportskim aktivnostima na bazenu.
Vodeći partner je organizacija je Karasu District Governorship iz Turske, dok su ostali partneri: Bulgarian Sports Development Association (BSDA) iz Bugarske, Sport and Recreation Association for the Disabled “Kinitiko Ergastiri” (KINITIKO ERGASTIRI) iz Grčke, Karasu Genclik, Sanat ve Spor Kulubu Dernegi (KARGENC CLUB) iz Turske i kao predstavnik Hrvatske, Sportski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke.
Projekt traje od 1.01.2021 do do 31.12.2021.
Projekt je sufinanciran od strane Europske unije preko programa Erasmus+ Sport – Collaborative Partnership, a ukupni iznos projekta je 55.775,00 EUR.

Više o projektu na web stranicama www.ssoi-rijeka.hr