U Atriju HKD-a na Sušaku održana je svečanost uručenja nagrada novodiplomiranim stipendistima Grada Rijeke te potpisivanja ugovora o stipendiranju mladih riječkih učenika i studenata.

Grad Rijeka ove će školske/akademske godine stipendirati ukupno 136 učenika i studenata, 109 njih na temelju darovitosti i obrazovnih rezultata, 20 učenika i studenata prema socijalnim kriterijima te 7 stipendista koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Svečanosti potpisivanja ugovora o stipendiranju s novih 20 srednjoškolaca i 34 studenata prisustvovali su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, njegov zamjenik Nikola Ivaniš, predsjednik Gradskoga vijeća Grada Rijeke Andrej Poropat te pročelnica za Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj.

Obersnel je čestitao okupljenima na uspješnom završetku studija, odnosno početku stipendiranja, iskazavši zadovoljstvo što može susresti mlade ljude koje je Grad Rijeka prepoznao kao osobe u čije je obrazovanje vrijedno ulagati. „Premda živimo u društvu u kojem znanje nije uvijek adekvatno vrednovano, bez obrazovanja nema napretka društva, a premda je stečeno znanje isključivo vaše, mnogi od vas će to znanje dijeliti i sa drugima“, rekao je Obersnel. Navevši kako se među bivšim riječkim stipendistima nalaze mnogi znanstvenici, umjetnici i ostali istaknuti profesionalci u svojim poljima koji su priznati na nacionalnoj i međunarodnoj razini, Obersnel je mladim Riječankama i Riječanima poželio mnogo uspjeha u privatnom životu i karijeri.

Novi riječki stipendisti su – srednjoškolci:
Marta Brizgala, Andrej Čizmarević, Marta Ćiković, Hana Dovolić, Noa Keš, Marie Kinkela, Daniel Košmerl, Niko Lovrović, Petra Mikulić, Lucija Pejković, Nika Pleše, Andre Poščić, Bojan Puvača, Julija Rajnović, Lara Smolić-Ročak, Stjepan Stanišić, Rafaella Modesty Šošić, Jakov Tomasić, Ivan Unković i Luka Žmak.

Studenti:
Karlo Andlovec, Antonio Babić, Ines Babić, Katarina Baković, Nina Blečić, Toni Buškulić, Mia Butković, Dalia Cossetto, Kristina Donadić, Kristian Donkovac, Dorian Dragičević, Anastazija Dujlović, Ena Holjević, Noa Jelić Matošević, Josip Kelentrić, Ivana Lovrinović, Helena Macakanja, Lucija Mandarić, Matej Mijalić, Ivona Milinović, Ecia Novaković, Tamara Radujko, Amra Ramić, Vid Rogić, Dino Skitarelić, Andrea Stroligo, Karla Šešelja, Adrijan Štivić, Lovre Šušić, Frane Valković, Marta Vidinić, David Visentin, Mikela Vlahov i Nina Vukelić.

Također, u sklopu svečanosti dodijeljene su nagrade devetnaestero studentica i studenata, dosadašnjih stipendista Grada Rijeke koji su diplomirali u 2019. godini. Njima je, zajedno uz prigodne zahvalnice, gradonačelnik Vojko Obersnel uručio primjerke knjige Radmile Matejčić “Kako čitati grad”.

Novodiplomirani riječki stipendisti su:
Marko Banda, Sandra Cetin, Odri Cicvarić, Matea Dejanović Jozić, Klara Grlaš, Patrizia Janković, Ariana Kostić, Dina Legović, Dragana Marušić, Sanja Mikašinović, Lucija Orlić, Dora Palčevski, Mirta Pedišić, Ivana Peruč, Lara Pilepić, Barbara Radovani, Marina Rupe, Paola Rosenberger i Nina Šušnjar.

Prijem za stipendiste Grada Rijeke

Gradonačelnik Obersnel s novodiplomiranim stipendistima Grada Rijeke

U ime diplomiranih, sad već bivših stipendista Grada Rijeke, nazočnima se obratila Mirta Pedišić, doktorica medicine te stipendistica Grada Rijeke u proteklih 8 godina, koja je čestitala svojim kolegama te zahvalila Gradu na podršci, nagrađivanju i poticanju koje pruža zaslužnim učenicima i studentima. Tijekom programa, svečanost su svojim glazbenim nastupima uveličale stipendistice Grada Rijeke: Dalia Cossetto na violini te Marta Ćiković na harfi.

O stipendijama Grada Rijeke

Grad Rijeka još od 1993. godine stipendira darovite učenike srednjih škola i studente. 2010. godine uvedena je stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, a 2014. godine stipendija za socijalno ugrožene učenike i studente srednjih škola. Također, u sklopu akcije „Solidarnost za Vukovar“, Grad Rijeka od 2010. godine stipendira studente iz Vukovara. U suradnji sa Sveučilištem u Rijeci provodi se program kreditiranja studenata.

Za stipendiranje ukupno 109 učenika srednjih škola i studenata u školskoj i akademskoj godini 2018./2019. u Proračunu Grada Rijeke ukupno je izdvojeno 931.650,00 kuna, a Grad Rijeka će u 2019. godini za stipendije iz Proračuna izdvojiti ukupno 1.257.000,00 kuna.

Stipendije za darovite učenike i studente

Stipendije za darovite učenike srednjih škola (3. i 4. razred) i studente Grad Rijeka dodjeljuje od svog osnutka, čime potvrđuje ostvarenje jednog od svojih strateških prioriteta – ulaganje u znanje mladih.

U tom je razdoblju isplaćeno više od 3300 godišnjih stipendija, odnosno gotovo 27 milijuna kuna riječkim učenicima i studentima.

Temeljni kriterij za izbor korisnika stipendije je darovitost, pa se pristupnici natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke boduju prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima te prema mišljenju dvaju profesora-mentora i rezultatima psihologijskog testiranja. Početkom svake školske/akademske godine nove stipendije dodjeljuju se putem javnog natječaja. Prema ostvarenim ukupnim bodovima sastavlja se rang lista pristupnika, posebno za studente, a posebno za učenike 3 i 4. razreda srednjih škola koja služi kao osnovica za odabir novih stipendista.

Stipendija se dodjeljuje korisniku stipendije za jednu školsku/akademsku godinu. Ukoliko se školuje u Rijeci, student ili učenik koji ostvari pravo korištenja stipendije, u školskoj/akademskoj godini prima 9 mjesečnih stipendija u iznosu od 850,00 kuna mjesečno. Ako se školuje izvan Rijeke, primit će 9 mjesečnih stipendija u iznosu od 1.100,00 kuna mjesečno.

Na temelju Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata, a čiji sastavni dio su Kriteriji za izbor korisnika stipendije Grada Rijeke, broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje Gradonačelnik. Od ukupno utvrđenog godišnjeg broja stipendija 30% namijenjeno je za učeničke, a 70% za studentske stipendije.

Gradonačelnik donosi i odluku o dodjeli stipendija te se potom s učenikom/studentom sklapa se ugovor o stipendiranju za cijelo razdoblje obrazovanja u okviru stupnja za koji je stipendiran (srednjoškolskog/visokog obrazovanja) pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve propisane uvjete. Početkom svake školske/akademske godine “stari” stipendisti su dužni dokazati da su ispunili uvjete iz ugovora o stipendiranju (prijelaz u viši razred/studijsku godinu, prosjek ocjena, zadržavanje prebivališta na području Grada Rijeke), a Povjerenstvo za stipendiranje pregledava dostavljenu dokumentaciju odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Stipendije za deficitarna zanimanja

Od akademske godine 2010/11., Grad Rijeka dodjeljuje stipendije za studente s prebivalištem na području grada Rijeke koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Temeljem podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i potreba u ustanovama Grada Rijeke, svake se godine donosi Odluka o deficitarnim zanimanjima. S obzirom na to da takvi kadrovi nedostaju riječkim obrazovnim ustanovama, stipendiranje deficitarnih zanimanja pomože studentima da brže i lakše završe fakultete, a dugoročno od toga i Grad ima koristi jer će se njihovim eventualnim zapošljavanjem po završetku studija zadovoljiti potrebe za kadrovima koji nedostaju.

Stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja traje 9 mjeseci, a iznosi 1.100,00 kuna mjesečno. Korisnik zadržava pravo stipendiranja do kraja studiranja uspješnim završetkom studijske godine.

Za akademsku godinu 2018./2019. za ovu namjenu, odnosno stipendiranje ukupno 9 studenata, iz Proračuna Grada Rijeke ukupno je izdvojeno 89.100,00 kuna, a u posljednjih 9 godina od kad je ova vrsta stipendiranja ustanovljena isplaćeno je ukupno oko 789.100,00 kuna.

Ova stipendija se dodjeljuje i temeljem socijalnih uvjeta. Tako se pri dodjeli stipendija u obzir uzimaju i socijalni kriteriji te dodatne bodove dobivaju mladi iz obitelji s malim prihodima ili obiteljima koje su stalni korisnici novčane pomoći, odnosno mladi s invaliditetom. Pokazuje se da su deficitarna zanimanja često ona koja se ne mogu studirati u Rijeci, već u Zagrebu ili Ljubljani.

Budući da takvi kadrovi nedostaju riječkim obrazovnim ustanovama, stipendiranje deficitarnih zanimanja pomaže mladim Riječanima da brže završe fakultete, a dugoročno od toga i Grad ima koristi jer se njihovim eventualnim zapošljavanjem nakon završetka studija zadovoljavaju potrebe za kadrovima koji nedostaju. Ujedno, ove stipendije mogu biti poticaj i drugim mladima da se lakše odluče za deficitarne studije, upravo zbog mogućnosti korištenja stipendija.

Stipendije po socijalnom kriteriju

Grad Rijeka od 2014. godine u svoj katalog stipendija uvodi novu vrstu stipendije kojom se nastoji omogućiti učenicima i studentima koji dolaze iz obitelji slabijeg socijalnog statusa da završe svoje formalno obrazovanje; srednju školu ili studij te na taj način ostvare osnovne preduvjete za uspješan ulazak na tržište rada.

Stipendija za učenike srednjih škola i studente prema socijalnom kriteriju dodjeljuje se 12 mjeseci, a iznosi 850,00 kuna mjesečno.

U školskoj/akademskoj 2018./2019. godini, stipendiju prema socijalnom kriteriju primalo je 18 korisnika, od čega 6 učenika srednjih škola i 12 studenta, a za ovu namjenu izdvojeno je ukupno 170.850,00 kn u Proračunu Grada Rijeke. U posljednjih 5 godina za ovu vrstu stipendija ukupno je isplaćeno oko 874.650,00 kuna.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenik srednje škole i student, koji je državljanin Republike Hrvatske, ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci do dana objave javnog natječaja i korisnik je prava iz socijalne skrbi – kućanstvo učenika/studenta korisnik je zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, ili je korisnik prava iz socijalnog programa Grada po osnovu uvjeta prihoda, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb. Pored navedenih uvjeta, školski/akademski uspjeh također je jedan od osnovnih uvjeta pristupa natječaju. U bodovanju pristiglih prijava uzima se u obzir postojanje posebnih socio-ekonomskih uvjeta života koji značajno utječu na odgoj i obrazovanje učenika i studenta.

Grad Rijeka ovim stipendijama želi premostiti ekonomsku prepreku za ulazak mladih nepovoljnijeg socio-ekonomskog statusa u sustav obrazovanja, a istovremeno djeluje i na smanjivanje trenda njihovog napuštanja formalnog obrazovanja i ranijeg ulaska u svijet rada.


Stipendiranje studenata iz Vukovara u sklopu akcije “Solidarnost za Vukovar”

U sklopu akcije “Solidarnost za Vukovar” Grad Rijeka od 2010. godine stipendira vukovarske studente, na taj im način omogućujući lakši nastavak akademskog obrazovanja.

Grad Rijeka iz svog proračuna Gradu Vukovaru svake godine osigurava novčana sredstva za 10 studenata i to 800,00 kn po studentu, 10 mjeseci godišnje.

Grad Vukovar isplaćuje sredstva odabranim studentima te, u skladu s Odlukom o stipendiranju studenata i potpisanim ugovorima sa studentima, prati tijek njihovog školovanja tijekom razdoblja stipendiranja.

Skip to content