Održan je prvi sastanak Koordinacije za pripremu radova na budućem Tehnološko-edukacijskom poduzetničkom inkubatoru Proizvodni park Torpedo.

11. partnerski sastanak

11. partnerski sastanak

Istaknuto je to na 11. partnerskom sastanku projekta „Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo“.

Prvi sastanak Koordinacije za pripremu radova održan je nakon potpisivanja Ugovora za radove na rekonstrukciji i prenamjeni postojeće Hale 14 u Tehnološko edukacijski poduzetnički inkubator i uvođenja izvođača u radove.

Od 7. do 14. rujna održano je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o nacrt dokumentacije u javnoj nabavi opremanja budućeg inkubatora.. Na temelju toga, izrađeno je izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju te je objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Skip to content