U maloj dvorani Centra Zamet u utorak, 28. lipnja 2016. godine, održan je sastanak Urbane aglomeracije Rijeka sa Sportskim savezom osoba s invaliditetom Grada Rijeke radi razmatranja aktivnosti Sportskog saveza koje mogu biti dio aktivnosti Urbane aglomeracije.

Sastanku su prisustvovale dr.sc. Nataša Zrilić i Nataša Mandić kao predstavnice Urbane aglomeracije Rijeka, tajnik Sportskog saveza Luka Dobrović sa suradnicima i predstavnice Grada Kraljevice i Općine Kostrena.

Predstavnice Urbane aglomeracije Rijeka predstavile su cijeli proces uspostave sustava provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u Republici Hrvatskoj i provedene aktivnosti od strane Urbane aglomeracije Rijeka.

Sportski savez ima ulogu razvoja i širenja sporta među osobama s invaliditetom i razvoj sportsko-rekreacijskih aktivnosti osoba s invaliditetom. Pri provedbi svojih aktivnosti Savez nastoji razviti oblike socijalnih usluga i često sudjeluje u projektima.

ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj pokriva specifične ciljeve deinstitucionalizacije socijalnih i zdravstvenih usluga te se je na sastanku istražila sukladnost budućih planiranih aktivnosti Sportskog saveza i mogućnosti suradnje i sufinanciranja aktivnosti kroz buduće integrirane projekte gradova i općina Urbane aglomeracije Rijeka.
(A.V.)