U prostorijama Grada Rijeke održana je 14. sjednica Koordinacije za izradu i provedbu Strategije Urbane aglomeracije Rijeka 2014.-2020. godine.

Koordinacija za izradu i provedbu Strategije Urbane aglomeracije Rijeka 2014.-2020. godine sazvana je radi sklapanja novog Sporazuma o provedbi strateškog projekta „Povežimo se baštinom“ te zbog potrebe završne potvrde o spremnosti prijavne dokumentacije.

Vlasta Linić, ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke, prisutnima je dala informaciju o tijeku prijavnog procesa naglasivši kako je sam tijek podložan dinamici Ministarstva razvoja i fondova Europske unije te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje. Također, Linić je obavijestila prisutne da su dostavljeni svi potrebni dokumenti za prijavu projekta koje je na zahtjev tražila ITU – jedinica. Otvaranje poziva očekuje do kraja studenog. Sa članovima Koordinacije UA Rijeka razmatran je i tekst novog Sporazuma sa naglaskom na financijsko upravljanje i istupanje iz projekta.

Tijekom sjednice, članovi Koordinacije UA Rijeka 2014.-2020. raspravljali su i o mogućnosti proširenja Urbane aglomeracije Rijeka novim članicama za razdoblje 2021.- 2027. godine.