U prostorijama Grada Rijeke održana je 20. sjednica Savjeta za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka. Na sjednici se govorilo o dosadašnjem radu Savjeta kao i radu Timova Savjeta za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka.

Raspravljalo se i o brzoj reakciju gradova/općina vezanu za pandemiu COVID 19.
Članovi Savjeta donijeli su zaključak da će Timovi Savjeta za Konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka (Tim za transfer znanja, Tim za obrazovanje, Tim za marketing i menadžment, Tim za poslovnu infrastrukturu), nakon višegodišnjeg rada, do slijedeće sjednice koja je zakazana za srpan,j dostaviti prijedloge projekata predsjedniku Savjeta, Borisu Popoviću, a koje će se potom predstaviti članovima Koordinacije za izradu i provedbu Strategije Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020.