Dana 8. prosinca 2020. godine održana je 9. sjednica Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Strategije Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020. Zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID – 19, sjednica je održana elektroničkim putem korištenjem ZOOM aplikacije.

Nataša Mandić iz Direkcije za ITU prisutne članove obavijestila je o provedbi ITU mehanizma 2014.-2020., za Urbanu aglomeraciju Rijeka te prikazala trenutni status projekata iz Operativnih programa Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali.
Također je prezentirala ključna područja intervencija i kodove sa prijedlozima projekata za novo financijsko razdoblje Urbane aglomeracije Rijeka 2021.-2027. odabrane od strane Koordinacije za izradu i provedbu Strategije Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020., a koji su predloženi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Lana Golob iz Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo upoznala je prisutne s projektom „NEETRA- Inegracija Mladih osoba NEET za Tržište Rada“ kojeg Grad Rijeka planira prijaviti sa partnerima Gradom Kastvom i Općinom Viškovo te suradnicima u svim ostalim gradovima i općinama iz Urbane aglomeracije Rijeka. Projekt NEETRA – Integracija Mladih Osoba NEET na Tržište Rada provest će se kao operacija putem izravne dodjele u postupku dodjele bespovratnih EU sredstava u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi: 1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, Investicijskog prioriteta: 8.ii.1 Održiva integracija mladih na tržište rada (IZM), Specifičnog cilja: 8.ii.1 – Povećavanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržite rada.
Ciljana skupina su nezaposlene mlade osobe u dobi od 15-29 godina na području Urbane aglomeracije Rijeka, koje ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih.