U sklopu natječaja za prijavu projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva održana je online radionica „Pisanje prijedloga projekta za natječaj u okviru ”.

Radionica je organizirana kako bi se potencijalnim prijaviteljima projekata ukratko predstavio Riječki program lokalnog partnerstva i postupak prijave s pratećim prijavnim obrascem.

Radionicu je vodio Igor Bajok, trener/konzultant iz Udruge za razvoj civilnog društva SMART, a pojašnjenja je davala ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Grada Rijeke Dragica Fadljević. Za razliku od prethodnih godina, umjesto u Gradskoj vijećnici, radionica je zbog epidemioloških razloga organizirana preko platforme Zoom.

Svi koji nisu imali priliku sudjelovati u radionici, mogu pogledati snimku putem Youtube kanala Udruge SMART.

Kroz Riječki program lokalnog partnerstva grupe građana, udruge i mjesni odbori  prijavljuju svoje prijedloge manjih zahvata u komunalnoj infrastrukturi (uređenja parkova, dječjih igrališta, neuređenih zelenih površina, uklanjanja manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada i sl.) kao projekte u čijoj realizaciji će neposredno i skupno sudjelovati.

Zbog epidemioloških razloga radionica održana na platformi Zoom

Zbog epidemioloških razloga radionica održana na platformi Zoom

Riječki program lokalnog partnerstva provodi se od 2005. godine. Do 2019. godine kroz Program je uređeno 16 igrališta/parkova za djecu, sedam zelenih površina, 13 dijelova naselja unutar mjesnih odbora, dvije šetnice, 11 dvorišnih prostora osnovnih škola te 18 prostora za igru – igrališta dječjih vrtića. Tijekom tog razdoblja pojedinačne projekte provodilo je sedam udruga, dva sportska kluba, jedanaest vijeća mjesnih odbora i 36 grupa građana. Realizirani projekti odvijali su se na području 26 mjesnih odbora, od ukupno 34 mjesna odbora koliko ih djeluje na području grada Rijeke.

Financijske potpore za pojedinačne odabrane projekte u sklopu „Riječkog programa lokanog partnerstva“ u 2021. godini  odobravat će se u iznosu do 40.000,00 kn po projektu.