Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci održana je završna konferencija projekta „Hrana i zajednica“ na kojoj su predstavljeni rezultati i provedene aktivnosti.

Projekt „Hrana i zajednica“, sufinanciran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, provodi Centar za kulturu dijaloga iz Rijeke, a tijekom svog trajanja okupio je više od 100 studenata, 20 profesora, 50 volontera, uz organizaciju 15 kolegija sa društveno korisnim učenjem te poticanja brojnih diplomskih, završnih i seminarskih radova na temu doniranja hrane te sprječavanja bacanja hrane.

Tijekom konferencije pod nazivom „Civilno društvo i fakulteti u borbi protiv prekomjernog bacanja hrane“, voditeljica projekta Ema Murić je predstavila provedene aktivnosti i postignuća iz projekta kao i završne zaključke projekta, a predstavljene su i brošure o otpadu i doniranju hrane, priručnici o društveno korisnom učenju, kao i program cjeloživotnog učenja koje će se odvijati 4. i 5. studenog na Ekonomskog fakultetu u Rijeci.

Pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar na konferenciji je predstavio Radnu skupinu za hranu utemeljenu kroz projekt, naglasivši nužnost povezivanja nacionalne i regionalne vlasti u rješavanju problema organizacije sustava doniranja hrane. Šarar je istaknuo kako je potrebno tražiti nove poduzetničke ideje koje bi pomogle u rješavanju problema prekomjerenog otpada od hrane.

Završna konferencija projekta „Hrana i zajednica“Marija Batinić Semek iz Ministarstva poljoprivrede je opisala daljnje korake u osnivanju banke hrane te kako napreduje organizacija sustava doniranja hrane u Hrvatskoj te naglasila kako Ministarstvo poljoprivrede priprema program edukacije o problemu bacanja hrane u osnovnim i srednjim školama. Konferenciji su prisustvovali i međunarodni partneri poput Xaviera Corvala koji je približio iskustva o rješavanju problema prekomjerenog bacanja hrane u Francuskoj, a održane su i kratke prezentacije radova studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji su osmišljavali ideje za održivi sustav doniranja hrane u Hrvatskoj u posljednjih godinu dana. Svi radovi bit će objavljeni na stranici www.doniranjehrane.org.

Skip to content