Gosti predavači bili su Pierre Chapsal, francuski stručnjak za pravo lokalnih zajednica i održivi razvoj te predavač na školi „A senatus consulto“, i Hrvoje Dokoza, stručnjak za obnovljive izvore energije i bivši zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode.

Polaznicima radionice predstavili su primjere dobre prakse održivog razvoja u Francuskoj, europsku i hrvatsku regulativu te njezinu primjenu na terenu.

U promišljanju i provedbi održivog razvoja pred hrvatskom lokalnom samoupravom brojni su izazovi, koji se mogu svesti pod tri kategorije: porast važnosti lokalne vlasti, ekološka višestruka sukladnost u financiranju i depolitizacija održivog razvoja.

Francuski stručnjak Pierre Champsal pritom je posebno istaknuo kako integriranje elemenata održivog razvoja, odnosno ekološke dimenzije u lokalne projekte omogućuje i lakše dobivanje sredstava iz EU fondova. „Održivi razvoj mora biti prije svega ekološki, a to uključuje i preventivno djelovanje“, zaključio je Dokoza.

Nakon uvodnih predavanja uslijedili su primjeri dobre prakse gospodarenja otpadom, provedbe politike održivog razvoja, ekološke i energetske tranzicije i bioraznolikosti u francuskim gradovima. Radionica je završila diskusijom s predstavnicima lokalne samouprave i određivanjem zajedničkih akcija koje se mogu realizirati na lokalnoj razini.

U radionici su sudjelovali predstavnici Grada Rijeke: Verena Lelas-Turak, pročelnica Ureda Grada, Srđan Škunca, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Irena Markotić, savjetnica za kapitalne razvojne projekte u Odjelu za komunalni sustav, Eda Rumora, ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju i drugi.

(A.V.)