Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka, u suradnji Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, obilježava Međunarodni dan volontera dodjelom nagrade „Volonteri godine“ koja je usmjerena na veću vidljivost i prepoznatost volontera i volonterskog rada. Uz nagradu pojedincima, Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka samostalno dodjeljuje i nagradu „Organizator volontiranja 2017.“, kojoj je cilj promocija kvalitetnih volonterskih programa putem kojih se zainteresirani građani uključuju u smislene volonterske aktivnosti.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1985. godine proglasila je 5.12. Međunarodnim danom volontera te se povodom tog datuma širom svijeta organiziraju različite aktivnosti i manifestacije kojima se želi usmjeriti pozornost na važnost volonterstva i volontera u razvoju društva. Volonterstvo je dobrovoljna aktivnost, prije svega sloboda izbora, a sloboda jest osnovna težnja ljudske civilizacije i obilježje demokracije. Volontiranje donosi brojne koristi našem društvu, korisnicima volonterskih aktivnosti kao i samim volonterima. Ono jača solidarnost i povezanost unutar zajednice, utječe na zapošljivost i bolje zdravlje pružatelja i primatelja volonterskih usluga, doprinosi pozitivnim društvenim promjenama i razvija humanije društvo. Nagradom volonterima slavimo njihov angažman, trud i znanja koja nesebično dijele s drugima. Nagradom organizacijama promoviramo organizacije koje puno pažnje ulažu u sustavne volonterske programe koje nude smislen i koristan angažman pojedincima.

Kao i ranijih godina po objavljenom javnom pozivu za nominaciju kandidata za volontere godine, tročlana komisija sastavljena od predstavnika Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Udruge SMART će odabrati 3 volontera s područja grada Rijeke i 3 s područja Županije kojima će biti uručene nagrade za njihov volonterski angažman tijekom 2017. godine te će predstavnice i predstavnici SMART-a odabrati organizaciju koja će primiti nagradu “Organizator volontiranja 2017”.

Detaljna uputstva za nominaciju i nominacijski obrasci mogu se preuzeti na internetskoj stranici Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Udruge SMART ili zatražiti putem e-maila smart@smart.hr.

Natječaj je otvoren od 10. do 30. listopada 2017.

Ako imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na broj telefona +385 51 332-750 ili +385 51 586-551.