Općinski sud u Rijeci otvorio je 28. prosinca 2018. Ispravni postupak za k.o. Sušak, Zona 1 kojim se pozivaju osobe koje smatraju da u novoj zemljišnoj knjizi treba izvršiti izmjene, dopune ili brisanja upisa da ulože prigovor na postojeće upise u roku od 30 dana od dana objave oglasa.

STARA ZEMLJIŠNA KNJIGA ZA K.O. SUŠAK STAVLJA SE VAN SNAGE

Općinski sud u Rijeci na e-oglasnoj ploči suda objavio je dana 28. prosinca 2018. godine Javni oglas kojim je djelomično otvorena zemljišna knjiga za k.o. Sušak, Zona 1 te zatvorena dosadašnja zemljišna knjiga i stavljena van upotrebe.

Istim danom otvoren je ispravni postupak kojim se pozivaju osobe koje smatraju da u novoj zemljišnoj knjizi treba izvršiti izmjene, dopune ili brisanja upisa da ulože prigovor na postojeće upise u roku od 30 dana od dana objave oglasa. Navedeni rok ne može se produžiti niti je dopušten povrat u prijašnje stanje.

Mole se građani, da zbog važnosti kao i iznimne kratkoće rokova za ulaganje prigovora, izvrše uvid u popis katastarskih čestica i, u slučaju potrebe, ulože prigovor na upise u novoj zemljišnoj knjizi radi zaštite svojih prava.

DO KADA SE MOŽE ULOŽITI PRIGOVOR

Protekom roka od 30 dana za ulaganje prigovora smatra se da je stanje u zemljišnim knjigama istinito i potpuno. Rok za ulaganje prigovora ističe 29. siječnja 2019. godine.

GDJE JE OBJAVLJEN POPIS KATASTARSKIH ČESTICA

Javni poziv broj: 13 Su-371/08 od 28. prosinca 2018. godine s popisom katastarskih čestica na području k.o. Sušak, za koje je otvoren ispravni postupak izvješen je na oglasnim pločama Općinskog suda u Rijeci u Zadarskoj 1, Grada Rijeke te u prostorijama mjesnih odbora na području grada Rijeke kao i na internetskim stranicama Grada Rijeke i mjesnih odbora.  

Skip to content