Na dan obilježavanja Svjetskog dana glasa na Kampusu Sveučilišta u Rijeci otvorena je Logopedska ambulanta.

Logopedska ambulanta otvorena je kao podružnica Zavoda za audiologiju i fonijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka, djeluje u sklopu Logopedskog centra Sveučilišta u Rijeci, a smještena je u prizemlju zgrade Sveučilišnih odjela, Ulica Radmile Matejčić 2.

Prigodnim riječima obratili su se prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Alen Ružić, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Marina Medarić, dipl. oec.,zamjenica primorsko-goranskog župana, Marko Filipović, dipl. ing., zamjenik gradonačelnika Rijeke, doc. dr. sc. Zdravko Kolundžić, predstojnik Logopedskog centra i voditelj studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci te Diana Maržić, dr. med., v. d. pročelnice Zavoda za audiologiju i fonijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka i voditeljica Logopedske ambulante.

Otvorenju je nazočila i prof. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci te logopetkinje iz Zavoda KBC-a i Logopedskog centra UNIRI-a.

„Ovime stavljamo točku na projekt Logopedskog centra Sveučilišta u Rijeci, Logopedske ambulante i Studija Logopedija. Zahvalni smo partneru KBC-u Rijeka, ali i Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji za financijskoj podršci. Ovo je dobar, čak možda i jedinstven na ovome području primjer sinergije znanosti, obrazovanja i struke“, istaknula je uvodno rektorica Prijić Samaržija.

Otvorena logopedska ambulanta na Kampusu

Zamjenik riječkog gradonačelnika Marko Filipović

Potpora Grada Rijeke radu Logopedskog centra

U suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, KBC Rijeka brine za zdravstvene potrebe naših građana, a potreba za logopedskim uslugama iznimno je visoka.
„Sada će ova usluga našim građanima, ali i stanovništvo mnogo šireg pojasa koji gravitira Rijeci, biti značajno dostupnija. Kolege iz Zavoda za audiologiju i fonijatriju radit će udruženo s kolegama sa Studija Logopedija. Poznato je da su logopedi deficitaran kadar, ali UNIRI to ispravlja nedavnim pokretanjem Studija Logopedija. Ova je mala ambulanta velik doprinos, kako zdravstvu, tako i obrazovanju i znanosti, a najviše našim sugrađanima, kojima logopedske usluge postaju mnogo dostupnije, kazao je ravnatelj Ružić.

Zamjenik gradonačelnika Rijeke g. Marko Filipović zaželio je sreću u radu, kako Ambulante, tako i Studija i cijelog Centra te istaknuo da 3-10 % djece ima potrebu za nekom od logopedskih usluga, koje će sada biti mnogo dostupnije. Naglasio je činjenicu kako će studenti imati stručnu praksu odmah tijekom studija, što također vidi izvrsnim. Podsjetimo, u listopadu 2020. godine rektorica Prijić Samaržija i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel potpisali su Sporazum o suradnji, kojime Grad Rijeka sufinancira Logopedski centar Sveučilišta u Rijeci (UNILOG) i to u prvoj godini sa 70 tisuća kuna, a u narednim godinama sa 150 tisuća kuna.

Nabavljena sva oprema i uređaji i Logopedska ambulanta može krenuti s radom

Zamjenica primorsko-goranskog župana gđa Marina Medarić istaknula je kako je san mnogih generacija o postojanju Logopedije u Rijeci konačno ostvaren te naglasila kako PGŽ usmjerava i usmjeravat će sredstva onima projektima od čije realizacije najviše profitiraju upravo građani naše županije. U studenom 2020. župan primorsko-goranski g. Zlatko Komadina i rektorica Prijić Samaržija potpisali su također Sporazum o suradnji, kojime Primorsko-goranska županija podupire rad Centra UNILOG s 300 tisuća kuna, raspoređenih na 150 tisuća u prvoj te po 50 u naredne tri akademske godine.

Otvorena logopedska ambulanta na Kampusu

Logopedska ambulanta spremna za početak rada

Dr. Maržić podsjetila je kako se danas obilježava Svjetski dan glasa, kao i na važnost ispravne komunikacije: „Sigurna sam da je ovo početak dobre suradnje, gdje ćemo, sinergijom struke i znanosti, pomoći svima kojima je u području problema s govorom, slušanjem, glasom, gutanjem i dr., ta pomoć potrebna“.

Voditelj studija doc. Kolundžić zahvalio je rektorici i prorektorici Žuvić na uviđanju potrebe za studijem logopedije u Rijeci, ravnatelju Ružiću, koji je odmah prihvatio ideju postavljenje ambulante na Kampus, PGŽ-u i Gradu Rijeci na sredstvima, kao i svima koji su uključeni u rad Centra. Nabavili smo svu opremu, mjerne i dijagnostičke uređaje i krećemo s radom. U situaciji u kojoj 1 logoped dolazi na 100 tisuća stanovnika, napravili smo velik iskorak, a ovaj primjer suradnje različitih institucija, specifičan je u cijeloj državi, zaključio je.

Suradnja Sveučilišta i KBC-a Rijeka na dobrobit građana

Sveučilište u Rijeci potpisalo je s KBC-om Rijeka, kao sveučilišnom nastavnom bazom iz područja biomedicine i zdravstva, Sporazum o provedbi aktivnosti u okviru Logopedskog centra Sveučilišta u Rijeci. Cilj ovog Sporazuma je osiguravanje suradnje u trajnom i dugoročnom stvaranju uvjeta za obrazovanje studenata logopedije te pružanju logopedskih usluga lokalnoj zajednici.

Otvorena logopedska ambulanta na KampusuU skladu sa Sporazumom osiguran je namjenski prostor u prizemlju zgrade Sveučilišnih odjela na sveučilišnom Kampusu na adresi Ulica Radmile Matejčić 2, koji je Sveučilište opremilo ne-medicinskom opremom i preuzelo podmirivanje troškova režija. KBC je organizirao rad logopeda i konzilijarne uloge liječnika specijalista te instalirao odgovarajuću informatičku podršku i infrastrukturu za pristup bolničkom informacijskom sustavu (BIS).

Rad u ambulanti zajednički koordiniraju pročelnici Centra za logopediju i Zavoda za audiologiju i fonijatriju.

Logopedska ambulanta pri Centru za logopediju Sveučilišta u Rijeci izdvojena je ambulanta Zavoda za audiologiju i fonijatriju KBC-a Rijeka koja ima za cilj integraciju teorijskog znanja i praktičnog rada u struci studentima logopedije. Ujedno je i ambulanta za pružanje logopedskih usluga ranog otkrivanja, procjene, dijagnostike, interpretacije i rehabilitacije  poremećaja govora,  glasa, jezika, gutanja, slušanja, čitanja i pisanja, kao i općenito svih oblika komunikacije, namijenjena svima kojima je preporučeno logopedsko testiranje i tretmani, kako djeci, tako i odraslima.

U novootvorenoj ambulanti rade logopedi studija Logopedije i logopedi Zavoda za audiologiju i fonijatriju.

Otvorena logopedska ambulanta na KampusuRadno vrijeme planirano je u smjenama tako da u ponedjeljak i četvrtak ambulanta radi poslije podne od 12 od 20 sati, a utorkom, srijedom i petkom u jutarnjim terminima od 8 do 16 sati.

Predbilježbe za pregled/tretman obavljaju se telefonski na broj telefona 051 658 155 ili na e-adresu audiologija@kbc-rijeka.hr.

Otvaranje nove (vanjske) ambulante Zavoda za audiologiju i fonijatriju KBC-a Rijeka jednim dijelom znači rasterećenje rada u Zavodu, no s druge strane, snažnu povezanost sa studijem Logopedija, što je izrazito važno, ne samo radi educiranja i stjecanja praktičnih vještina budućim logopedima, već i za konstantno usavršavanje i napredak struke, posebice mladim novozaposlenim logopedima, koji ovu mogućnost rada shvaćaju kao bliže otvaranje djelatnosti široj zajednici kojoj gravitiraju i susjedne županije.

Otvorenje Logopedske ambulante ujedno je i najava budućih napora Sveučilišta da u Kampusu iznađe nove prostore i stvori preduvjete za otvaranje dodatnih zdravstvenih i srodnih sadržaja u suradnji s lokalnom zajednicom.

(foto:www.uniri.hr)