Otvoreni natječaj Ureda Grada za dodjelu malih potpora udrugama građana u 2016. godini predviđen je za dodjelu malih potpora u visini do 5.000,00 kuna, a iznimno i veći iznos, sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Rijeke za aktivnosti udruga koje su od posebnog interesa za Grad Rijeku i to iz područja:

  • međunarodne suradnje,
  • sudjelovanja, ili organiziranja raznih znanstvenih, sportskih, kulturnih, studentskih manifestacija, te
  • sudjelovanje ili organiziranje ostalih događanja te aktivnosti iz ostalih područja koje su od posebnog interesa za Grad Rijeku, te doprinose razvoju civilnoga društva.

Natječaj je otvoren od 1. siječnja 2016. godine do zaključno 1. prosinca 2016. godine.
Sva potrebna dokumentacija te dodatne informacije dostupne su zainteresiranim građanima:

  • na web stranicama Grada Rijeke – Ureda Grada, i
  • u Ri info-Grada Rijeke.

Zahtjev se može podnijeti e-mailom na otvoreni_natjecaj@rijeka.hr  ili poštom na adresu: GRAD RIJEKA, Ured Grada, Korzo 16, 51 000 RIJEKA, s napomenom: Otvoreni natječaj.