U srijedu, 30. rujna 2020. godine, u 12.30 sati, na postamentima na Korzu, ispred zgrade Grada Rijeke, Korzo 16, održat će se otvorenje izložbe „Trgovačka i tekstilna škole u Rijeci“.

Na otvorenju će biti prisutni:

  • Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke,
  • Antonija Bukša, ravnateljica Trgovačke i tekstilne škole u Rijeci

Izložba pruža pregled područja rada škole i zanimanja za koja obrazuju svoje učenike: prodavač, komercijalist, krojač i dizajner odjeće.

Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci u iznimno dugoj prosvjetnoj tradiciji, profilirala se kao srednjoškolska ustanova za obrazovanje kadrova u području ekonomije, trgovine i poslovne administracije, tekstila i odjeće te likovne umjetnosti i dizajna.
Njeni počeci sežu u 19. stoljeće, a godine koje su uslijedile otkrivaju dinamiku njenog povijesnog razvitka, jednu složenu i uspješnu prosvjetnu djelatnost čiji je primarni cilj bio i ostao školovati mlade ljude za zanimanja potrebna urbanoj zajednici.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar