U ponedjeljak, 8. ožujka 2021. godine, u 10.30 sati, na postamentima na Korzu održat će se otvorenje izložbe „Wom@rts – jednak udio prisutnosti žena u umjetnosti i kreativnoj industriji“.

Izložba je dio EU projekta „Wom@rts“ koji okuplja 10 partnera iz 8 zemalja Europske unije i u kojem kao punopravni partner sudjeluje i Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, a okosnicu projekta predstavlja svjetski poznato djelo autorice Simone de Beavouir „Drugi spol“.

Otvorenju izložbe će prisustvovati Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci, Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Rijeke, Letricija Linardić, dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci i voditeljica projekta Wom@rts te Melinda Kostelac, prodekanica za nastavu Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci i umjetnička voditeljica projekta Wom@rts.

Izložba je prikaz umjetničkih djela nastalih tijekom umjetničkih rezidencija čiji su originali službeno predstavljeni u okviru putujućih izložbi u Litvi, Španjolskoj, Francuskoj, Irskoj i Hrvatskoj, a stavlja naglasak na 32 profesionalne umjetnice iz deset europskih zemalja u području digitalnih medija, umjetničke grafike te ilustracije i stripa. Prilika je to da se javnost upozna s važnošću projekta posvećenog nadarenim umjetnicama i njihovim djelima upravo na Međunarodni dan žena.

EU projekt Wom@rts sufinanciran je sredstvima EU iz programa Kreativna Europa i Ministarstva kulture Republike Hrvatske uz podršku Studenskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar