Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Cilj dodjele nepovratnih subvencija

Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima s ciljem jačanja njihova konkurentnog nastupa na tržištu te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

Osigurana sredstva u gradskom Proračunu

Za realizaciju Javnog poziva u proračunu Grada Rijeke u 2018. godini, osigurano je 2 milijuna i 75 tisuća kuna.

Mjere po kojima se mogu ostvariti subvencije:

 • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
 • Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga
 • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje
 • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondove Europske unije
 • Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

 Tko ima pravo podnošenja prijave?

 • subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rijeke,
 • udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno. U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom klaster smatra se koncept povezivanja poduzetnika unutar jednog industrijskog sektora radi boljeg plasmana određene vrste proizvoda i/ili usluga.

Novine u odnosu na Javni poziv iz prošle godine

Ove se godine u postupak provođenja Javnog poziva uvode kvalitativni kriterij kojima će se bodovati pristigle prijave, na temelju kojih će se definirati rang lista prijavitelja, odnosno utvrditi korisnici subvencija po ovom Javnom pozivu. Također, u odnosu na prošlu godinu ponuđena je mogućnost podnošenja prijava na najviše dvije mjere, po kojima prijavitelj  može ostvariti maksimalni iznos od 75.000,00 kuna nepovratnih subvencija.

Način na koji se podnose prijave

Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo putem portala eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo, odnosno Informacijskog servisa Grada Rijeke (on-line prijava/e-obrazac), gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava.

Rokovi prijava

Prijave na Javni poziv zaprimaju od 1. listopada 2018. godine u 8 sati do 31. listopada 2018. godine do 23 sata i 59 minuta.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti na tel: 209-214 ili 209-590 ili putem e-maila dario.dobrilovic@rijeka.hr.