Nakon utvrđivanja da je na nedavno završen Natječaj za obnovu Broda Galeb pristigla samo jedna ponuda, brodogradilišta Viktor Lenac, koja značajno premašuje planirani iznos za obnovu broda, te nakon detaljnije analize navedene pristigle ponude, Grad Rijeka poništava ovaj natječaj za obnovu broda budući da se radi o nerealno visokom  iznosu.

Iznos planiran za obnovu broda Galeb rezultat je stručne procjene ovlaštenih projektanata na temelju čega je Grad Rijeka i dobio novce iz fondova Europske unije na natječaju Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Novi natječaj za obnovu broda Galeb raspisat će se u roku od 30 dana.

Rokovi dovršetka obnove i opremanja broda uskladit će se s rokovima vezanima uz ponovni raspis natječaja i neće ugroziti planirane aktivnosti u realizaciji projekta Europske prijestolnice kulture.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Iva Balen

Skip to content