Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje Postupak za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za usluge ispod EU praga, te Dokumentacija za nadmetanje i sva četiri pojašnjenja Dokumentacije nalaze se u priloženoj objavi Natječaja.

Rok za dostavu ponuda je 12.10.2017. do 10:00 sati.