Vijeća nacionalnih manjina Grada Rijeke koja su formirana temeljem održanih izbora 18. svibnja 2003. godine te dopunskih i ponovljenih 15. veljače 2004. godine potpisala su 16. travnja, Sporazum o osnivanju Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Grada Rijeke.

Osnivanje Koordinacije vijeća nacionalnih manjinaSporazum kojim se definira njihov zajednički nastup radi usklađivanja i unapređivanja zajedničkih interesa te ostvarivanja prava i odgovornosti Vijeća nacionalnih manjina, u nazočnosti gradonačelnika Grada Rijeke, mr.sc. Vojka Obersnela, potpisali su predsjednici vijeća albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine Grada Rijeke, dok predstavnik romske nacionalne manjine nije bio u mogućnosti zbog poslovnih obaveza nazočiti potpisivanju.

Gradonačelnik Grada Rijeke, mr. sc. Vojko Obersnel, izrazio je zadovoljstvo potpisom sporazuma jer je on još jedan korak naprijed u razvoju grada te dodatni doprinos i motivacija. Suživot, tolerancija i razumijevanje ukorijenjeni su u društvenom životu grada. Možemo biti zadovoljni činjenicom da dokazujemo da je vrijednost našeg grada njegova multietničnost te njegovanje različitosti etničkih zajednica i nacionalnih manjina koji u njemu žive.

Osnivanje Koordinacije VNM Grada RijekeU smislu multietičnosti i multikulturalnosti Rijeka je pravi europski grad, rekao je Obersnel.
Darinka Janjanin, predsjednica Vijeća srpske zajednice zahvalila je Gradu , zbog provpđenja promanjinske politike Grada Rijeke. Sporazum će pojačati komunikaciju među etničkim zajednicama i nacionalnim manjinama. Koordinacija Vijeća će djelovati kao svojevrsni manjinski lobi, a svoju ulogu vidi u savjetodavnoj funkciji, bavljenjem normativnim aktima kao što je Statut Grada Rijeke i usklađivanjem drugih akata, odnosu s medijima, korekcijama biračkih spiskova te povratkom slovenaca i bošnjaka u Ustav.

Želja nam je te pojačati partnerski odnos s Gradom te nametnuti principijelno bavljenje nacionalnim manjinama, istakla je Darinka Janjanin, uručivši gradonačelniku primjerak Sporazuma i hrvatski prijevod Europske deklaracije o pravima nacionalnih manjina.