Veleučilište u Rijeci, Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić u osnivanju More i Dječji vrtić u osnivanju Sušak potpisali su Sporazum o suradnji u provedbi edukacije i mjera u cilju povećanja sigurnosti djece u prometu.

Potpisivanje Sporazuma između Veleučilišta u Rijeci i predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka održano je u zbornici Podcentra predškolskog odgoja Đurđice.

Riječ je  o suradnji započetoj u okviru nacionalnog projekta „Prometna preventiva u predškolskim ustanovama“ u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva unutarnjih poslova i udruge Sigurna cesta. Time se otvara put za provođenjem integrirane suradnje u odgojno-obrazovnim skupinama kojom će djeca rane i predškolske dobi stjecati temeljna znanja, vještine i sposobnosti u području prometne kulture.
Cilj Sporazuma je omogućiti djeci usvajanje znanja i osposobljavanje za što sigurnije sudjelovanje u prometu. Sigurno ponašanje u prometu te poštivanje prometnih pravila usvajat će se u neposrednom životnom okruženju djece (šetnjama u okruženju vrtića, na prometnom poligonu te provođenjem edukativnih radionica u kojima će aktivni sudionici biti i roditelji).

Poznata je, naime, činjenica da je upravo ponašanje roditelja osnovni preduvjet razvoja pozitivnih navika u prometu djece rane i predškolske dobi.

Potpis Sporazuma o suradnji u provedbi edukacije i mjera u cilju povećanja sigurnosti djece u prometu

Potpis Sporazuma o suradnji u provedbi edukacije i mjera u cilju povećanja sigurnosti djece u prometu

Oblici suradnje definirani Sporazumom odnose se na stručno usavršavanje odgojitelja o pitanjima sigurnosti djece u prometu, provođenje edukativnih radionica za djecu i roditelje o sigurnom ponašanju u prometu, izradu prometnih poligona te edukativnih materijala iz područja sigurnosti djece u prometu, uključivanje studenata Veleučilišta u Rijeci u program edukacije djece i roditelja  te informiranje javnosti o provedenim zajedničkim aktivnostima

Realizacija Sporazuma je osim na djecu, roditelje i odgojitelje usmjerena i na širi obuhvat sudionika kako bi se ukazalo na važnost pridržavanja prometnih pravila i potrebe za povećanom pozornošću prilikom vožnje u neposrednoj blizini obrazovnih ustanova.
Djeca imaju pravo na sigurnost u prometu, a ostvarivanje te sigurnosti briga je i odgovornost odraslih. Spomenuta suradnja predstavlja temelj za ostvarivanje značajnog iskoraka u osiguranju sigurnog i bezbrižnog djetinjstva djece te povećanju svijesti o pravilnom ponašanju svih sudionika u prometu.

Dječji vrtić Rijeka trenutno je u procesu preustroja – temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka od 1. siječnja 2019. godine egzistirat će tri javne ustanove. Naime, spomenutom Odlukom Dječji vrtić Rijeka dijeli se na način da se osnivaju dva nova dječja vrtića pod nazivom Dječji vrtić Sušak, sa sjedištem u Rijeci, Braće Stipčić 32 i Dječji vrtić More sa sjedištem u Rijeci, Marohnićeva 12, dok Dječji vrtić Rijeka nastavlja s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Iz navedenog su razloga potpisnici Sporazuma predstavnici triju navedenih ustanova, od kojih su dvije ustanove u osnivanju.