U Salonu Grada Rijeke potpisani su ugovori o financiranju programa i projekata u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi između Grada Rijeke i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Doma zdravlja Primorsko-goranske županije te Doma za starije osobe Kantrida. Za programe i projekte ove tri ustanove Grad Rijeka će u 2016. izdvojiti ukupno 1.955.000 kuna.

Ugovore su potpisali gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel s ravnateljem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Vladimirom Mićovićem, ravnateljem Doma zdravlja Primorsko-goranske županije Borisom Ritošem te ravnateljicom Doma za starije osobe “Kantrida” Marijom Maras. Potpisivanju su prisustvovale pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat i viša savjetnica za zdravstvo Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković.

Gradonačelnik Obersnel zahvalio se ustanovama na dugogodišnjem sudjeluju u aktivnostima izrazito važnih za građane Rijeke s ciljem podizanja socijalne i zdravstvene zaštitite, kao i javno-zdravstvenom prosvjećivanju.

Ravnateljica  Maras istaknula je da je Dom za starije na Kantridi kao partner u socijalnoj skrbi prepoznat i na europskoj razini, dok se ravnatelj Mićović zahvalio Gradu Rijeci na visokom stupnju senzibiliteta za život mladih ljudi i njihovo zdravlje zbog čega su im na raspolaganju kvalificirani stručnjaci.

Ravnatelj Ritoš najavio je da će u Gorskom kotaru u roku od 60 dana biti organiziran još jedan mobilni palijativni tim, a do rujna još dva, tako da će ih Dom zdravlja ove godine imati ukupno šest.

Za financiranje projekata i programa Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u 2016. u proračunu Grada Rijeke osigurano je ukupno 870.000 kuna kako slijedi:

 • Savjetovalište za prehranu dojenčadi – 300.000 kuna;
 • Tečaj za trudnice – 10.000 kuna;
 • Grupe za potporu dojenja – 10.000 kuna;
 • Mobilni palijativni timovi – 400.000 kuna;
 • Centar za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata – 50.000 kuna;
 • Sufinanciranje tima opće/obiteljske medicine Orehovica – 100.000 kuna.

Za financiranje projekata i programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u 2016. godini u proračunu Grada Rijeke osigurano je ukupno 255.000 kuna kako slijedi:

 • Izdavanje i distribucija “Narodnog zdravstvenog lista” – 50.000 kuna;
 • Centri za mlade – savjetovališta otvorenih vrata – 50.000 kuna;
 • Edukacija javnosti, koordinacija službi te monitoring u cilju postizanja kontrole populacije komaraca – 10.000 kuna;
 • Praćenje vrsta i koncentracija peludi u zraku na području grada Rijeke – 30.000 kuna;
 • Trening životnih vještina – 115.000 kuna.

Za financiranje projekata i programa Doma za starije osobe “Kantrida” u 2016. godini u proračunu Grada Rijeke osigurano je ukupno 830.000 kuna kako slijedi:

 • Klubovi za starije osobe – 180.000 kuna
 • Pomoć u kući – 650.000 kuna.
Pročelnica Ankica Perhat i savjetnica Karla Mušković

Pročelnica Ankica Perhat i savjetnica Karla Mušković

Samo u posljednjih pet godina iz proračuna Grada Rijeke za programe i projekte Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Doma za starije osobe Kantrida s kojima se danas potpisuju ugovori izdvojeno je ukupno 10,7 milijuna kuna.

Uz navedeno, Grad Rijeka financira i programe ili projekte i drugih zdravstvenih i socijalnih ustanova, zatim Gradskog društva Crveni križ te zdravstvene ili socijalne programe i projekte udruga. Riječ je, među ostalim, o izdvajanjima za projekte Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta, Caritasovog doma za žene i djecu Sv. Ana, Centra za rehabilitaciju “Fortica” iz Kraljevice, Dnevnog centra za rehabilitaciju “Slava Raškaj” ili pak Doma za odrasle osobe “Turnić”. Isto tako, Grad je osigurao i sredstva za Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, za Dječji dom Tić te za Psihijatrijsku bolnicu Lopača. Tako se u 2016. za programe i projekte u zdravstvu i socijalnoj skrbi izdvaja ukupno 16.639.500 kuna iz gradskog proračuna.