U utorak, 27. listopada 2020. godine, u 13.00 sati, u Vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16/prizemlje održat će se potpisivanje Kolektivnog ugovora za radnike KD Autotrolej d.o.o..

Ugovor će potpisati predsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika Autotrolej Rijeka Mateo Mavrić, predsjednik Sindikata Primorsko-goranskih komunalaca Alen Bartulac te direktor KD Autotrolej d.o.o. Alberto Kontuš.
Potpisivanju će prisustvovati i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar