U srijedu, 28. listopada 2020. godine, u 12.00 sati, u Vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16/ prizemlje održat će se potpisivanje Sporazuma o udruživanju lokalnih Turističkih zajednica Riječkog prstena i Općine Klana.

Sporazum će potpisati predsjednici turističkih zajednica, odnosno, gradonačelnici i načelnici gradova i općina Riječkog prstena. Navedeni Sporazum odnosi se na projektno (marketinško) udruživanje.

Turističke zajednice Riječkog prstena koje se udružuju su: Turistička zajednica grada Rijeke, Turistička zajednica Grada Bakra, Turistička zajednica Grada Kastva, Turistička zajednica Grada Kraljevice, Turistička zajednica Općine Čavle, Turistička zajednica Općine Jelenje, Turistička zajednica Općine Kostrena, Turistička zajednica Općine Viškovo te Općina Klana.

Potpisivanju će prisustvovati i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, zamjenik gradonačelnika Rijeke Nikola Ivaniš, direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa, dok će se video linkom javiti direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Podsjetimo, Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 52/2019) koji je stupio na snagu 1.01.2020. godine u članku 53. i 54. dana je mogućnost udruživanja turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave.
Novi zakonski okvir daje poseban naglasak udruživanju turističkih zajednica kako bi one mogle pratiti potrebe turista na razini logičke i jedinstvene turističke destinacije, a posebice u usmjeravanju svojih resursa na podizanje kvalitete i povezivanje turističkih proizvoda na području turističke destinacije.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar